MSS är ett nätverk som aktiverar och engagerar seniora (60+) medlemmar.

Margareta Olgart Holmberg
Ordförande

 

Aktuellt

MSS skuggreformgrupper – rapport

Läs här RAPPORT

Brev till förbundsstyrelsen

Läs här BREV

Upp till kamp på förbundsstämman

Artikel i DN den 20 april 2017.

Läs här ARTIKEL

Fäll regeringen

MSS skriver i Aftonbladet den 1 april 2017.

Läs här DEBATTARTIKEL

Ny nomineringsprocess föreslås inför valet 2018

Styrelsen föreslår i en motion till förbundsstämman i april en förbättrad nomineringsprocess.

Se under menyfliken STÅNDPUNKTER

Dags att lägga sig på soffan? Absolut inte!

MSS startade fem s.k. skuggreformgrupper den 16 januari.

Läs mer under menyfliken STÅNDPUNKTER

Politikutveckling – MSS Budskap

Styrelsen för Moderata seniorer i Stockholm har under våren ägnat tid och kraft åt politikutveckling. Självfallet har fokus legat på utveckla välfärd för äldre i Stockholm, men den politiska diskussionen kring detta har visat att välfärden måste ses i ett större sammanhang. Utvecklingsarbetet har lett till att styrelsen antagit tre mål och formulerat nio konkreta förslag som Moderata seniorer i Stockholms stad anser utgöra förutsättningar för att nå målen.

MSS Budskap finns under menyfliken STÅNDPUNKTER