MSS är ett nätverk som aktiverar och engagerar seniora (60+) medlemmar.

Margareta Olgart Holmberg
Ordförande

 

Aktuellt

Seniorråd

11/12 ”Framtidens pensionssystem” – Moderaternas talesperson i pensionsfrågor och ledamot i Pensionsgruppen – Lars-Arne Staxäng, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Tid: 13.30

Plats: Moderaternas kansli, Blasieholmsgatan 4 A.

Kaffe serveras från kl 1300 (20 kr).

Seniormässa

24-26/10 Senior Stockholm

Årets seniormässa arrangeras i A-hallen på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Hjälp oss i vår mässmonter under ett tvåtimmarspass under de tre dagarna. Som tack för hjälpen bjuder MSS på entréavgiften. Mässan är öppen 10.00 till 16.00. Kontakta Britt Tryding och boka in ditt tvåtimmarspass.

britt@tryding.se

Läs mer: SENIOR STOCKHOLM

Bästa senior i Stockholms stad!

Vi, Moderata seniorers styrelse, skriver direkt till dig med uppmaningen: Använd din röst i partiets provval.

Valet inleds den 25 september och vi vill att du prioriterar de seniora kandidaterna. Det är viktigt att du sätter seniorer före de gängse namnen på listorna för att få maximalt genomslag. Sista dag att rösta är den 3 oktober.

Partiet har ett stort arbete att göra för att återskapa förtroendet till vår politik och vi vet att seniorerna är många och kan påverka valets utgång. Provvalet (eller försöksnomineringen som det också kallas) ger oss seniorer chans till ökat inflytande och förändring. Vårt mål är att mer än hälften av de moderata seniorerna i Stockholms stad deltar i provvalet.

Under en längre tid har styrelsen för Moderata seniorer – i dialog med ett 50-tal seniora partimedlemmar ­ utvecklat politik för att lyfta äldrefrågorna. Arbetet har lett till ett program som fått namnet Visdomsord om samhällsutmaningar. MSS styrelse förordar en grupp seniorer som budbärare för visdomsorden i de tre politiska församlingarna. Vi kallar gruppen ”Seniorer för förändring” och namnen finns på vår webbplats

MSS har under det senaste året också drivit frågan om mer kompetenta politiker och har därför definierat politisk kompetens som en mix av kunskap, erfarenhet, färdigheter, värderingar och social förmåga. Även om detta kan du läsa på webbplatsen.

Provvalet sker till största delen digitalt och i mitten på september ska alla partimedlemmar ha fått ett brev med en personlig kod och instruktioner för att kunna rösta på Moderaternas intranät. Den som vill ha hjälp med tekniken kan får det på Moderaternas nya högkvarter på Blasieholmsgatan 4 A. Det är öppet för att genomföra valet varje vardag fram till den 3 oktober.

Checklista inför provvalet

Du som värderar och väljer de som ska företräda partiet i olika församlingar 2018, kan ta hjälp av MSS checklista med kriterier för att bedöma en kandidats kompetens och lämplighet.

Läs här STÅNDPUNKTER

MSS kandidater För förändring 2018!

MSS har nominerat 20 seniora kandidater till de tre politiska församlingarna inför valet 2018.

Läs här STÅNDPUNKTER

Här hittar du nomineringskommittéerna KONTAKT

”M måste sluta provocera de äldre”

MSS lämnar några tips till partledningen i en pressad situation på SvD debatt den 7 juli 2017.

Läs här DEBATTARTIKEL

Politikutveckling – MSS förstahandsmål och visdomsord

MSS har i kraft av sin erfarenhet formulerat en ny version av ”Visdomsord om samhällsproblem”. Dessa har arbetats fram i dialog med ett 50-tal moderata seniorer och sätter välfärd för äldre i ett större sammanhang. Visdomsorden ligger till grund för de förstahandsmål i politiken som MSS arbetat fram.

Mål och visdomsord  finns under menyfliken STÅNDPUNKTER

MSS skuggreformgrupper – rapport

Läs här RAPPORT

Brev till förbundsstyrelsen

Läs här BREV

Upp till kamp på förbundsstämman

Artikel i DN den 20 april 2017.

Läs här ARTIKEL

Fäll regeringen

MSS skriver i Aftonbladet den 1 april 2017.

Läs här DEBATTARTIKEL

Ny nomineringsprocess föreslås inför valet 2018

Styrelsen föreslår i en motion till förbundsstämman i april en förbättrad nomineringsprocess.

Se under menyfliken STÅNDPUNKTER

Dags att lägga sig på soffan? Absolut inte!

MSS startade fem s.k. skuggreformgrupper den 16 januari.

Läs mer under menyfliken STÅNDPUNKTER