Lennart Kalderén

Lennart Kalderén

Kommunstyrelse
Ordförande
Kommunstyrelsen Tekniska utskott
Ordförande
Landstingsfullmäktige
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Ledamot
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Ordförande
Fullmäktigegruppen
Gruppledare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Utskottet för nämndorganisation
Ersättare
Krisledningsnämnden
Ordförande
SYVAB
Ledamot
Olle Glimvik

Olle Glimvik

Kommunfullmäktige
Ordförande
Kommunstyrelsen Tekniska utskott
Ersättare
Kommunstyrelse
Ersättare
Utskottet för nämndorganisation
Ordförande
Fullmäktigegruppen
Vice gruppledare
Mats Röhr

Mats Röhr

Kommunfullmäktige
Ledamot
Näringslivskommitén
Ordförande
Södertörns Brandförsvarsförbund
Ledamot
Elisabeth Bovin-Exner

Elisabeth Bovin-Exner

Socialnämndens utskott
Ordförande
Svea Hovrätt
Nämndeman
Socialnämnden
Ordförande
Kommunstyrelse
Ledamot
Fullmäktigegruppen
Vice Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Björn Kvist

Björn Kvist

Kommunfullmäktige
Ledamot
Bygg- och Miljönämnden
Ordförande
Kommunstyrelsen Tekniska utskott
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Björn Odelius

Björn Odelius

Fullmäktigegruppen
Ordförande
Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande
Farzana Khan

Farzana Khan

Kommunfullmäktige
Ledamot
Socialnämnden
Ledamot
Socialnämndens utskott
Ersättare
Föreningsstyrelsen
Vice Ordförande
Erik Glimvik

Erik Glimvik

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kultur- och Fritidsnämnden
Vice Ordförande
Kommunstyrelse
Ersättare
Föreningsstyrelsen
Ordförande
Lennart Ejenäs

Lennart Ejenäs

Barn- och Utbildningsnämnden
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Föreningsstyrelsen
Medlemsansvarig
Krisledningsnämnden
Ersättare
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Ersättare
Ulla Wickstein

Ulla Wickstein

Socialnämnden
Ersättare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordförande
Tingsrätten
Nämndeman
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Kommunfullmäktige
Ledamot
Lennart Sjödell

Lennart Sjödell

SRV återvinning
Ledamot
Bygg- och Miljönämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Sead Kosevic

Sead Kosevic

Kommunfullmäktige
Ersättare
Kultur- och Fritidsnämnden
Ledamot
Tingsrätten
Nämndeman
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Valnämnden
Ersättare
Stefan Almå

Stefan Almå

Kommunfullmäktige
Ersättare
Kultur- och Fritidsnämnden
Ersättare
Donald Molander

Donald Molander

Kommunfullmäktige
Ersättare
Jasmina Kosevic

Jasmina Kosevic

Föreningsstyrelsen
Ledamot
Bygg- och Miljönämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Mats Ershammar

Mats Ershammar

Kommunfullmäktige
Ersättare
Kerstin Lines

Kerstin Lines

Kommunfullmäktige
Ersättare
Rickard Livén

Rickard Livén

Föreningsstyrelsen
Ledamot
Bygg- och Miljönämnden
Ersättare
Socialnämnden
Ledamot
Näringslivskommitén
Ersättare
Sonia Olsson

Sonia Olsson

Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot
Överförmyndarnämnden
Ersättare
Ulf Malmström

Ulf Malmström

Föreningsstyrelsen
Sekreterare
Fullmäktigegruppen
Gruppsekreterare
Valnämnden
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Ersättare
Elisabeth Jacobs

Elisabeth Jacobs

Föreningsstyrelsen
Kassör
Kultur- och Fritidsnämnden
Ersättare
Överförmyndarnämnden
Vice Ordförande
Ilse Forsberg

Ilse Forsberg

Socialnämnden
Ersättare
Kommunala pensionärsrådet
Ordförande
Tingsrätten
Nämndeman
Agneta Sjödell

Agneta Sjödell

Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot
Gun Andersson

Gun Andersson

Barn- och Utbildningsnämnden
Ersättare
Lena Seger

Lena Seger

SFAB
Adjungerad
Janina Stenlund

Janina Stenlund

Barn- och Utbildningsnämnden
Ersättare
Yvonne Berglund

Yvonne Berglund

SRV återvinning
Revisorsuppleant
Södertörns Brandförsvarsförbund
Revisor
SYVAB
Revisorsuppleant
Bo Selander

Bo Selander

Revisorsnämnden
Vice Ordförande
Tingsrätten
Nämndeman
Gunilla Ejenäs

Gunilla Ejenäs

Tingsrätten
Nämndeman