Politikutveckling Stockholms län

Pollitikutvecklingen för Moderaterna i Stockholms län syftar till att utveckla vår regionala politik och opinionsbilda inom sju specificerade ämnesområden. Politikutvecklingen inom varje område leds av följande personer: Linda Norberg (Skola/förskola), Mats Gerdau (äldreomsorg), Kjell Jansson (trafik/miljö), Sofia Fölster (bostäder), Niklas Wykman (högre utbildning/forskning) och Alexandra Anstrell (jobb/integration).

Övergripande ansvarig för politikutvecklingen i Stockholms län är Mats Gerdau.

Under hela 2012 kommer de områdesansvariga att arbeta brett för att samla kunskap om verkligheten och opinionen, och i sitt arbete knyta till sig referensgrupper med företrädare för bland annat forskning och intresseorganisationer.
Genom öppna och inkluderande processer är målet att ta fram konkreta politiska förslag till Moderaterna i Stockholms läns ordinarie förbundsstämma i maj 2013.

Vill du även läsa om vår politikutveckling inom Moderaterna i Stockholms stad, klicka här.