trygghet

Vi vill göra Stockholmsregionen ännu tryggare

Risken för att råka ut för ett brott ska vara låg. Att ta en kvällspromenad, åka med bussen eller gå förbi torget ska inte vara något man undviker eller känner obehag inför. Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga oberoende av tid och plats. Vi vill verka för att det lokalt ska finnas tillgängliga och synliga poliser som säkerställer ordning och trygghet.

Nationella åtgärder som fler och effektivare poliser och hårdare straff för våldsbrott och bostadsinbrott har varit bra. De åtgärderna måste dock kompletteras med lokala insatser. Inom kollektivtrafiken och på särskilt otrygga platser där mycket folk rör sig vill vi utöka antalet väktare.

Särskilda insatser bör göras för att öka tryggheten för den som reser ensam. Till exempel skulle den spårbundna trafiken kunna vara bemannad med trygghetspersonal främst på kvällar och nätter.

Vi vill också pröva möjligheten att resenärer får stiga av bussen mellan två hållplatser på kvällar och nätter. På stationerna bör det tydligare framgå var trygghetstelefoner finns och vilka delar som är övervakade med kamera.

Tryggare stadsplanering

Platser som är öde på kvällar och nätter upplevs ofta som särskilt otrygga. I takt med att bostadsområden rustas upp och förtätas vill vi i möjligaste mån få in både bostäder och verksamheter så att det rör sig människor i området under större delen av dygnet.

Vi vill även ha fler trygghetsvandringar där boende i ett visst område bjuds in till en rundvandring där otrygga platser pekas ut för att sedan kunna åtgärdas. En väl fungerande gatubelysning, och snabbt borttagande av klotter och skräp bidrar också till trevligare och tryggare platser.

Många vägar ut ur kriminalitet

Vi vill säkerställa att det finns mötesplatser och sociala insatser för unga som är i riskzonen för kriminalitet. Insatser för att motverka drogmissbruk innebär utöver ett mer hälsosamt liv för den enskilde även att relaterad brottslighet som inbrott och stölder kan minska.

Vi vill också att särskilda sociala insatser i samarbete med polisen genomförs riktat mot unga brottslingar så att fortsatt kriminalitet försvåras och att en väg ut ur utanförskapet erbjuds. I samverkan med kriminalvården och frivilligorganisationer vill vi att det utvecklas avhopparverksamheter för tungt kriminella.

Moderaterna går till val på att:

  1. Verka för tillgängliga, synliga och effektiva poliser som säkerställer ordning och trygghet
  2. Betona trygghet i stadsplaneringen. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott
  3. Öka tryggheten i kollektivtrafiken
  4. Öka antalet mötesplatser och aktiviteter för unga personer i riskzonen så att de avbryter eller inte inleder en kriminell karriär
  5. Utöka avhopparverksamheter för tungt kriminella