Trafik

Vi vill bygga både tunnelbana och Förbifart

Vi vill att det ska vara snabbt, enkelt, bekvämt och tryggt att ta sig fram i Stockholmsregionen. Det innebär att vi behöver mer av det mesta: tunnelbana, bussar, tåg, sjötrafik, cykelbanor och vägar.

Under lång tid investerades det för lite för en bättre trafik. Det arbetar vi för att ändra på. Vi har påbörjat en historisk utbyggnad av tunnelbanan, Citybanan med pendeltågstunnel byggs för fullt och Förbifart Stockholm står inför byggstart. Det regionala cykelnätet rustas upp och byggs ut. Allt detta är bra men mer behöver göras när Stockholm växer.

Stockholmsregionen är i dag Sveriges ekonomiska motor. Vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste det vara smidigt att ta sig till och från jobbet, hämta på förskolan eller åka och handla. Det måste gå att transportera varor, snabbt och smidigt ta sig till andra länder och resa på fritiden. Vi måste också satsa smart – på både utbyggd tunnelbana och vägar som leder bilarna runt Stockholm istället för rakt igenom staden som i dag.

Andra partier säger nej till viktiga trafiksatsningar som Förbifart Stockholm, vill lägga ner Bromma flygplats eller stoppa utvecklingen av Arlanda. Det skulle få allvarliga konsekvenser för jobben, ekonomin och människors vardag. Vi står upp för en växande Stockholmsregion. Där det blir enklare att resa och ta sig fram.

Satsa på klimatsmart resande

Att bygga ut kollektivtrafiken skapar grund för en bättre vardag – men också jobb, tillväxt och bostadsbyggande i hela Stockholmsregionen. Därför vill vi bygga nio nya tunnelbanestationer – med en helt ny linje från Odenplan till Arenastaden som på lite sikt förlängs till Täby.

Vi vill också planera för utbyggd tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö, bygga ut tvärbanan till Kista, starta bygget av Spårväg syd och bygga ut Roslagsbanan till Arlanda.

Bilar ska åka runt – inte genom Stockholm

Bilköer och trängsel kostar både tid, pengar och miljö. Därför behövs vägar som leder biltrafiken runt Stockholm istället för rakt igenom staden som i dag. Vi vill bygga Förbifart Stockholm, bygga Södertörnsleden och få en fungerande ringled på plats genom bygget av en östlig förbindelse.

För att minska vägtrafiken behövs också fler knutpunkter där det är möjligt att byta från bil (och cykel) till kollektivtrafik kombinerat med infartsparkeringar. Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Stockholm.

Moderaterna går till val på att:

  1. Bygga ut tunnelbanan
  2. Rusta och utveckla kollektivtrafiken
  3. Bygga Förbifart Stockholm, påbörja Österleden och bygga Södertörnsleden
  4. Bevara Bromma flygplats och utveckla Arlanda