sjukvård

Snabb och säker sjukvård med patienten i fokus

Sjukvården i Stockholm ska utgå från dig. Inte från myndigheter eller krångliga regelverk. Den ska finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter dina behov. En sjukvård med patienten i centrum kräver en fortsatt politik för att utöka valfriheten, garantera kvaliteten och investera i en kraftigt utbyggd sjukvård i en växande Stockholmsregion.

Under åtta år med Alliansen har sjukvården för länets invånare kort och gott blivit mycket bättre. Köerna har kapats, patienterna är nöjdare och vården är mer jämlik. Vårdvalet har gjort det betydligt enklare för människor att komma till doktorn, särskilt i områden där det tidigare var svårt att komma i kontakt med vården. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet till att gälla fler områden inom den specialiserade vården.

En växande och äldre befolkning kräver mer vård. Tack vare en välskött ekonomi har vi råd att bygga ut förlossningsvården, öppna nya akutmottagningar och bygga nya moderna operationssalar på flera av regionens stora sjukhus. Samtidigt byggs Nya Karolinska universitetssjukhuset för att bli ett av världens mest moderna och högteknologiska sjukhus.

Bemötandet och hur vården upplevs är också viktigt. Vi vill öka patientinflytandet genom att anställa fler vårdcoacher så att ännu fler patienter får en trygg hand som ledsagar dem genom vården.

Köerna är kortare, patienter är nöjdare och vården mer jämlik

Ju fler som jobbar, desto mer pengar får sjukvården. Visste du till exempel att ett städföretag med sju anställda varje år kan finansiera tre knäoperationer genom sin landstingsskatt? Eller att 26 medarbetare på en snabbmatsrestaurang kan betala två sjuksköterskors årslöner? När jobben är många och kommer alla till del skapas också tillväxt och resurser för det vi ska ta hand om gemensamt. Då skapar vi förutsättningar för en god vård.

Vi vet att det behövs fler medarbetare inom vissa vårdyrken. Därför vill vi att det ska bli mer attraktivt att söka sig till områden där det råder brist på personal. En mångfald av arbetsgivare menar vi är avgörande för att få till en bättre arbetsmiljö. Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och bättre löneutveckling för specialistutbildade sjuksköterskor gör också att vi kan möta de växande vårdbehoven.

Moderaterna går till val på att:

  1. Hålla ordning och reda i finanserna för att kunna fortsätta satsa på vården
  2. Hålla vårdköerna borta genom fler vårdgivare
  3. Utöka patientens rätt att välja vårdgivare genom att fortsätta utveckla vårdvalet
  4. Förstärka akutsjukvården med nybyggda akutmottagningar, fler jourläkarbilar och utökad hemsjukvård
  5. Bygga ut förlossningsvården genom ett nytt BB på S:t Görans sjukhus, med kapacitet för 4000 förlossningar per år
  6. Anställa fler vårdcoacher som håller i vårdkontakter och ledsagar de svårast sjuka genom vården
  7. Införa personliga vårdguider på alla akutmottagningar som hjälper till att korta väntetiderna