seniorer

Det ska vara tryggt att åldras

Viljan att styra sitt liv och förverkliga sina idéer finns oavsett ålder. Önskan att påverka sin livssituation gäller hela livet och vi strävar efter att all omsorg och vård ska präglas av individens rätt att välja. Den som en dag blir beroende av vård och omsorg ska känna sig trygg och bli sedd för den person den är, med hänsyn till den personliga historien och att de önskemål och den vilja som uttrycks har betydelse.

Vår strävan är att erbjuda en äldreomsorg med mångfald och hög kvalitet. Det är viktigt att omsorgen utformas efter individuella önskemål och att du som äldre själv kan välja utförare av till exempel hemtjänst eller vård- och omsorgsboende.

Valfrihet innebär också att du ska kunna byta utförare om du inte är nöjd. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att äldreomsorgen i alla delar är trygg och säker. Löpande kvalitetsutvärdering och inspektion sker i både kommunalt och privat drivna verksamheter. Bemötandet från de du möter inom äldreomsorgen ska vara professionellt, vänligt och respektfullt. Omsorgen ska också präglas av inflytande, individualisering och trygghet.

Sverige är ett bra land att åldras i

Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år.
Men viktigast av allt är att brukarundersökningar visar att våra äldre faktiskt är nöjda. Nio av tio känner sig trygga med omsorgen de får. Bra kan emellertid alltid bli bli bättre. Därför kommer vi att fortsätta kämpa för att varje enskild äldre människa ska kunna känna sig trygg och få den vård och den omsorg hon eller han behöver.

Arbetslinjen är viktig för äldre

Skatten på pension har sänkts med 13 miljarder kronor under alliansstyret. Likväl sticker det i ögonen på många äldre att skatten är relativt sett högre på pensionsinkomster än arbetsinkomster som en effekt av jobbskatteavdraget. Det finns dock en enkel logik bakom detta.

När det blir mer lönsamt att jobba, då arbetar människor som regel mer med följden att skatteintäkterna ökar. Höjda skatter på arbete – kanske förklädda bakom löften om mer resurser till vård och omsorg – kommer att leda till motsatt effekt. Färre jobb och i förlängningen lägre skatteinkomster. Och då urholkas pensionerna.

Moderata seniorer arbetar för:

  1. En rörligare och mer flexibel pensionsålder, som tar tillvara varje människas vilja och förmåga att arbeta.
  2. En översyn av flyttskatten så äldre lättare kan anpassa sitt boende och generationsväxlingen i bostadsbeståndet underlättas.
  3. En översyn av biståndsreglerna i socialtjänstlagen i syfte att öka såväl äldres valfrihet som respekten för deras integritet.
  4. Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och annan vårdpersonal så att såväl växande volym- som kvalitetskrav inom vård och omsorg kan mötas.