Bostad

Bygg många nya bostäder så alla hittar hem

Varje år får Stockholmsregionen 35 000 nya invånare – det är lika med två fullsatta SL-bussar om dagen. Det är glädjande att Stockholm och vår region är så populär. Men för att klara befolkningsökningen behöver vi bygga bostäder och dessutom se till att de bostäder som finns används på bästa sätt.

Vid olika tidpunkter i livet har vi olika behov; därför behövs både villor, radhus, små och stora lägenheter, hyres- och bostadsrätter liksom student- och seniorboenden.

Men bara för att vi bygger får vi inte glömma bort att värna och utveckla Stockholmsregionen som levande och grön med hög livskvalitet, ren luft och friskt vatten. Byggandet av bostäder behöver vara långsiktigt hållbart miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Med rätt planering blir nya bostäder energieffektivare och nya trafiklösningar till dessa bostadsområden klimatsmartare.

Vi vill att skatterna på boende ses över så att de i mindre omfattning bromsar rörlighet. Vi vill också att det ska vara enklare att hyra ut i andra hand så att lägenheter som annars stått tomma kommer till användning.

Öka takten i bostadsbyggandet

En hög byggtakt kräver politisk vilja, men också enklare regler. Vägen från idé till inflyttningsklar bostad måste bli kortare. I dag är det en lång och krånglig process och man kan fördröja projekt genom att överklaga gång på gång. Vi vill ta bort ett led i överklagandeprocessen – länsstyrelsens prövning.

När det byggs måste vi se till att det finns en fungerande kollektivtrafik och närhet till grönområden och parker. Nya bostäder ska också planeras tillsammans med utbyggd kommunal och privat service. Om vi bygger ihop vår stad på ett bättre sätt kan vi också få nya möjligheter till levande stråk med både liv, bostäder och affärer.

Rusta upp, förtäta och förbättra

Vi vill fräscha upp de hus vi har och bygga nya bredvid. Om vi bygger tätare och blandar olika verksamheter blir bostadsområdena mer levande och ger bättre service till de som bor där.

Med fler människor i rörelse hela dygnet får vi också en större trygghet. Vi vill låta de boende, som kan sina områden bäst, vara med och påverka hur förändringar och förbättringar ska göras.

Vi Moderater går till val på att:

Bygga bostäder i hög takt – till alla och för alla.

Samplanera bostadsbyggande med kollektivtrafik och annan infrastruktur

Öka rörligheten på bostadsmarknaden så befintliga bostäder används bättre – bland annat genom att förenkla för andrahandsuthyrning