Värmdö

Värmdö

Tillväxt, mångfald och valfrihet

Värmdö — på samma gång folkmyllret i Sandhamn på sommaren, tystnaden på Bullerö på vintern och porslinstillverkningen i Gustavsberg. Värmdö är den första skoldagen i Djurö skola, nattskiftet på Gustavsgården, bussen till Stavsnäs och båten till Möja. Här blandas stolt historia och storslagen natur med tillväxt, utveckling och framtidstro.
Men mest av allt är Värmdö alla vi som bor, lever, arbetar, studerar och skapar i den här kommunen.

Alla behövs, arbetskraften lyfter Värmdö

Vi tror på ett Värmdö där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Jobbskatteavdraget gör att fler jobb skapas och fler kan leva på en egen lön. När fler jobbar går det mer pengar in till vården, skolan och omsorgen. Värmdö är företagartätt. Många har möjlighet att växa och anställa fler. Vi vill ha fler arbetsplatser i Värmdö.

Ordning i den kommunala ekonomin

Ordning och reda i kommunens ekonomi är vår utgångspunkt. En välskött ekonomi skapar trygghet och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av välfärden.

Vi är alla beroende av en politik som tar ansvar för ekonomin. Sedan 2007 har Värmdö kommun varje år nått överskottsmålet.

Infrastruktur och trafik

En väl fungerande infrastruktur är oerhört viktigt för Värmdö, vi har en speciell situation med bara en bro som förbinder oss med det egentliga fastlandet. Grisslingerakan måste få en permanent lösning liksom Slussen och Österleden.

Vägarna är basen för kollektivtrafiken och kommer så att vara för lång tid framöver, även om vi utreder andra alternativ som utökad båtpendling. Vi vill fortsätta och öka takten på utbyggnaden av gång- och cykelvägar. De absolut grundläggande samhällstjänsterna måste tillgodoses överallt och över tid, även om lösningarna måste varieras.

Bostäder

Bostadsbristen är ett allvarligt problem och kan bli till ett hinder för tillväxt.
Genom att bygga ut där det redan finns kollektivtrafik bidrar vi till en hållbar utveckling.
Vi tar vårt ansvar i regionen.

En skola som ser och stärker alla elever

Vi tror att den bästa förberedelsen för framtiden är en skola som satsar på sina lärare, ställer tydliga kunskapskrav och ger alla barn och elever stöd i rätt tid för att utvecklas maximalt. Alla ska gå ut skolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen.

Att åldras

Värmdö ska vara en bra kommun att åldras i. Målet är att äldre ska kunna leva ett
aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, kunna åldras i trygghet och bemötas
med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Äldreomsorgen ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt vara tillgänglig för alla som är i behov av den.