Uppl Väsby

Upplands Väsby

Alla behövs i bygget av ett bättre Väsby

Alla ska kunna känna sig trygga dygnet runt

Alla sorters otrygghet är verklig otrygghet för den som upplever det. Trots att vi har genomfört många trygghetsskapande åtgärder finns det fortfarande mycket kvar att arbeta för och att kämpa mot.

Oavsett tidpunkt eller plats ska du alltid kunna känna dig trygg i Väsby. Vi vill ha fler fältassistenter och poliser ute i alla delar av kommunen. Vi vill ha bättre utomhusbelysning och kväll- och helgbussar. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga i Väsby.

Vi ser till att fler får jobb!

Att ha ett jobb är viktigt. Det är genom att fler får jobb och kan stå på egna ben som vi bryter utanförskap. Genom att fler jobbar kan fler bidra med mer pengar i skatt. Det är mer resurser till allt vi bekostar gemensamt. Det gör att vi har möjlighet att satsa på allt från skolor, sjukvård och äldrevård till fotbollsplaner, ungdomsgårdar och kulturhus.

Därför behövs det en politik för arbete och entreprenörskap. Som gör att företag kan starta, växa och flytta hit till Väsby. Det skapar arbetstillfällen.

• Bättre förutsättningar för företagande och jobbskapande. Väsby ligger i topp!
• Fler som jobbar ger mer resurser till allt vi bekostar gemensamt. Mer pengar till skola, vård och omsorg
• Alla ska kunna känna sig trygga i Väsby dygnet runt
• Vi vill bygga för idag och för framtiden. Vi vill bygga mycket
• Vi säger ”ja tack” till Väsby sjöstad

Vi bygger för framtidens Väsby

Vår region växer så det knakar. Allt fler behöver någonstans att bo och fler vill bo i Väsby. Vi har ökat byggandet till rekordnivåer, men vi är inte nöjda än. Än finns det unga som inte får möjligheten att förverkliga drömmen om en egen bostad.

Lösningen på bostadsbristen är inte att säga nej till byggandet av fler bostäder och till det som kommer göra Väsby attraktivt i framtiden. Vi säger ”ja tack” till Väsby sjöstad samtidigt som vi vill fortsätta öka stadskänslan i centrala Väsby. Vi vill bygga ett Väsby för framtiden där människor vill bo, på människors villkor och med mänskliga värden i fokus. Vi vill bygga mer!

I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen.