Uppl-Bro

Upplands-Bro

Vi tror på Upplands-Bro

27 mil Mälarstränder och 50 öar

Något vi genomfört:
• God ordning och reda i ekonomin
• En av Stockholms tillväxtkommuner
• Nu 25 000 medborgare.
• Skolornas meritvärden har höjts
• Broskolans meritvärden är i topp
• Nästan dubbelt så mycket resurser till barn med behov av stöd
• Ny Härneviskola
• 450 nya bostäder: både hyreslägenheter och småhus
• 1 000 fler i arbete
• Ett mycket bättre företagsklimat: 31:a plats i landet
• Ökat nyföretagande
• Goda resultat för Ung Företagsamhet: 2:a i länet
• Mycket bättre kvalitet inom hemtjänsten och äldrevården
• Äntligen Miljöbokslut
• Kvalitet på service och bemötande = Kundcenter i SM klass
• Nytt Kulturhus
• Nyrenoverat BroHus

Vi söker förnyat förtroende tillsammans med våra Allianskamrater.

Alla behövs i bygget av ett bättre Upplands-Bro!

Anders Åkerlind, Irène Seth och Minna Ahokas

Vi tror på Upplands-Bro

Genom vårt läge vid Mälaren och endast några mil från Stockholms innerstad kan vi erbjuda naturens storslagenhet, småstadens trygghet och pulsen i storstaden alldeles in på knuten.

Vi satsar på:
• Ordning och reda i ekonomin
• Tillväxt och utveckling med jobben i fokus
• Kvalitet i skolan och omsorgen
• Omtanke om varandra och naturen

Småstadens trygghet med storstadens puls inom räckhåll

En bra skola för alla leder till ökade möjligheter till jobb. Allt börjar med en bra lärare. Vi ska locka de bästa lärarna till våra skolor – därför satsar vi på höjda löner och utbildning för lärare, förskollärare och rektorer. Resurser för barn ska sättas in tidigt, så att alla får en bra start i livet – därför ökas stödet till barn med särskilda behov. Alla människor behövs. Vi ska ha hög kvalitet på våra skolor, vår omsorg och vår service. Vi mäter resultaten och sätter högre realistiska mål. Driftsformen spelar ingen roll, det är kvaliteten och valfriheten för våra medborgare som är det viktiga.

Våra företag har visat kraft och styrka med sin goda tillväxt. Vi lyssnar aktivt på deras
behov, så blir jobben fler i Upplands-Bro. Alla jobb behövs. Vårt utmärkta läge vid järnväg, motorväg, landsväg, flyg och sjön gör att det finns många bra transportmöjligheter.

Vi ska ta tillvara på småstadens trygghet samtidigt som storstaden har kommit närmare genom fler tåg till Bro. Vi ska växa främst runt våra centra, nära naturen och med god tillgång till kollektivtrafik. Vi ska bygga för alla och inte sätta upp onödiga hinder och
besvär. Sjönära boende ska utvecklas där det är möjligt. Möjligheter till boende och verksamhet på landsbygden ska utvecklas – hela Upplands-Bro ska leva. Alla behövs i bygget av ett bättre Upplands-Bro.

Goda sport- och kulturaktiviteter är viktigt för tillväxt, utveckling och mångfald. Vi ska erbjuda många mötesplatser, satsa på trygghet och parker och erbjuda ett gott liv tillsammans hela livet. Omtanke om vår miljö är lika självklar som vår omtanke om varandra. Utveckling och tillväxt ska ske i samklang med naturen.