Salem

Salem

Visst är det bra att bo i Salem!

Vi kan vara stolta över alla de möjligheter vår kommun erbjuder. Men vi försöker också söka förbättringar och nya utmaningar.

Vi är den lilla och nära kommunen, men vi är också en del av det livliga Stockholms län som “växer så det knakar”. Vi moderater vill fortsätta att ta ansvar för att göra en attraktiv kommun ännu bättre.

Här berättar vi om våra prioriteringar de närmaste fyra åren.

12 valfrågor:
• Salem är ett bra exempel på att Alliansens politik fungerar. Vi jobbar vidare.
• Alliansens arbetslinje där alla behövs är en förutsättning för att vi ska kunna betala vår gemensamma välfärd. Vi arbetar för bästa möjliga service till lägsta kommunalskatt.
• Salem ska vara en av Stockholms- regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Detta ska prägla all kommunal service och politisk ledning.
• Vår miljöpolitik är inte bara visioner, den ger resultat. Övergödningen av våra sjöar ska bekämpas, kommunen ska gå före för att minska koldioxidutsläpp och spara energi.
• Tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten tar vi ansvar för att Salem är en av Sveriges tryggaste kommuner.
• Vi bygger ett nytt Rönninge centrum med bl a 115 bostäder. Ett projekt ska startas för att utveckla Salems centrum med fler bostäder, affärer och parkeringar.
• Varje elev förtjänar kunniga och engagerade lärare. Kunskapsnivån i Salems skolor ska ligga över genomsnittet i Stockholms län. Salem höjer lärarlönerna.
• Barn vars föräldrar är arbetslösa eller som får småsyskon, ska kunna få ökad vistelsetid i förskolan.
• Vi prioriterar nya gång- och cykelvägar för Rönningevägen, över Karlskronaviken till Södertälje, Salemsvägen samt gångstig runt Flaten.
• Simhallen behöver rustas upp. Vi är beredda att satsa de pengar som behövs för att Salemborna ska kunna bada i sin egen simhall.
• Vi tar ansvar för äldrevården i kommunen. I Söderby park byggs ett nytt äldreboende med 54 platser som tas i bruk 2015.
• Bättre turtäthet på buss 725 och 731 för att minska parkeringsbehovet. Kvartstrafik till och från Nytorp i rusningstid.