Nynäshamn

Nynäshamn

99 år är mer än nog

Ett bättre Nynäshamn

Nynäshamn har unika förutsättningar. Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, samtidigt som vi via vår hamn har nära till såväl Gotland som Polen och Lettland. Det är också nära till natur och unik skärgård som dessutom kan nås med landburen trafik. Det skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.
Nynäshamn har styrts av socialdemokraterna i 99 år och har hamnat på efterkälken jämfört med andra kommuner i länet. Nya Moderaterna vill ändra på detta och sätta fart på kommunens utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och för företag att utvecklas.

Det ska vara tryggt att bo i Nynäshamn och vårt mål är att kommunen inte i första hand ska uppfattas som en myndighet utan som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas när så är möjligt. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga.

Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare, som skapar bra förutsättningar för ungdomars framtid.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. Moderaterna tänker ändra på Nynäshamns nedåtgående ekonomiska spiral, och lägga en grund för god ekonomisk hushållning. En grund till framgång är att satsa på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatte-
intäkter – skola, utbildning, bostadsbyggande och kommunikationer.

Hela kommunen ska leva och utvecklas, fast på olika sätt. Nynäshamns stad ger storstadsnära småstadskvalitet och andra delar av kommunen ger möjligheten till landsbygdsliv med närhet till kust och hav.

• Kunskap, valfrihet, studiero och skickliga lärare ska vara vägledande i arbetet att förbättra skolan.
• I förskolan ska barngruppernas storlek utgå från barnens bästa i enl. med Skolverkets råd. Vi anser att det är professionen som är bäst på att avgöra barnens olika behov, men barngrupper överstigande 18 barn bör undvikas och då vara motiverade av pedagogiska skäl.
• Nya Moderaterna möter väljarna med jobben som den viktigaste frågan. Vi vill göra det mer lönsamt att jobba och skapa bättre förutsättningar för fler företag
• Vår utgångspunkt är att man ska kunna bygga och bo i hela kommunen. Utvecklingen ska inte begränsas till Nynäshamns stad. Det är den enskilde som ska bestämma upplåtelseform: hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt eller egna hem.
• Det ska vara tryggt att åldras i Nynäshamn. När våra invånare blir allt äldre och har förutsättningar att leva ett rikt liv långt upp i åldrarna är det viktigt att känna tryggheten att den vård och det stöd man kan behöva finns.

Nynäshamn är även Sorunda, Ösmo, Segersäng och Stora Vika

Nynäshamn har unika förutsättningar. Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, samtidigt som vi via vår hamn har nära till såväl Gotland som Polen och Lettland. Det är också nära till natur och unik skärgård som dessutom kan nås med landburen trafik. Det skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.
Nynäshamn har styrts av socialdemokraterna i 99 år och har hamnat på efterkälken jämfört med andra kommuner i länet. Nya Moderaterna vill ändra på detta och sätta fart på kommunens utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och för företag att utvecklas.

Det ska vara tryggt att bo i Nynäshamn och vårt mål är att kommunen inte i första hand ska uppfattas som en myndighet utan som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas när så är möjligt. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga.

Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare, som skapar bra förutsättningar för ungdomars framtid.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. Moderaterna tänker ändra på Nynäshamns nedåtgående ekonomiska spiral, och lägga en grund för god ekonomisk hushållning. En grund till framgång är att satsa på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatte-
intäkter – skola, utbildning, bostadsbyggande och kommunikationer.

Hela kommunen ska leva och utvecklas, fast på olika sätt. Nynäshamns stad ger storstadsnära småstadskvalitet och andra delar av kommunen ger möjligheten till landsbygdsliv med närhet till kust och hav.

”Sossarna har styrt Nynäshamn sedan 1915. 99 år är mer än nog.”