hundrastgard_4

Nykvarn

För Nykvarns bästa – med kraft att förändra!

• Vi ska verka för bättre kommunikationer för våra resenärer och kommer bl.a. att arbeta för en direktbuss till Liljeholmen. Dessutom vill vi ha fl er avgångar med SJ-tågen och en regionstaxa som ska göra det mer prisvänligt för resenärerna.
• Vi vill färdigställa fl er fria pendlarparkeringar.
• Vi vill sänka maxgränsen för hur många barn det får vara i varje grupp, och därmed
än mer öka kvaliteten på våra förskolor. Lärarna ska ha mera tid till varje barn.
• Nykvarn ska ha skolor i toppklass med behöriga och kompetenta lärare. I dag ligger vi på plats nummer nio i SKL:s rankning, men vi nöjer oss inte där utan kommer att satsa mer resurser på skolan.
• Ingen ungdom (18-24 år) ska gå arbetslös – vi vill genomföra satsningar för att få fler i arbete och skapa en nollvision i kommunen. Alla elever ska ha haft minst ett feriejobb under högstadietiden. Tillsammans med näringslivet vill vi presentera ”hur fungerar och vad gäller på en arbetsplats” för alla elever i högstadiet.

Vi vill sänka maxgränsen för hur många barn det får vara i varje grupp.

• Vi vill verka för utökad samverkan i samhället under parollen ”alla är med”, som till exempel läxhjälp i skolan, utflykter med pensionärer etc.
• Nykvarn ska vara en natur- och hälsokommun med många aktiviteter för ett friskare liv. Vi vill förbättra det för våra idrottare och motionärer, och tillsammans med förenings- och näringslivet utveckla ett motionscentrum. Vi vill bygga ett utegym och fler cykel, gång- och ridvägar.

Nykvarn ska vara en natur och hälsokommun med många aktiviteter

• Vi vill bygga en multihall för sport, kultur och evenemang där föreningar och näringsliv möts.
• Vi vill bygga en hundrastgård – så att hundägare och hundar kan mötas.
• Hökmossbadet ska vara en utfl yktspunkt och en tillgång under alla årstider.
Våra badplatser ska vara attraktiva och hålla hög kvalité.
• Vi vill utveckla Taxinge och därför behöver en motorvägsavfart byggas.
• Nykvarn ska vara den bästa kommunen för företagare. Vi vill verka för ändamålsenliga lokaliseringar, och samhällelig samverkan.

För ett friskare liv

• Vi vill verka för att Nykvarn får ett miljömotorcentrum i Mörby/Stockholm Syd. Där ska det finnas ett kluster av företag, verksamheter och möjlighet till högre teknisk utbildning.
• Vi vill erbjuda bra boende för alla kategorier – därför bygger vi 500 nya bostäder under mandatperioden. Vi ska verka för fi ber/bredband till minst 90 procent av våra bostäder.