Huddinge

Huddinge

Tillsammans för ett bättre Huddinge

Moderat ledning i Huddinge har lett till ordning i ekonomin, sänkt skatt, rekordlåg arbetslöshet, bättre skolresultat och stora satsningar på skolan och omsorgen. Nu vill vi ta nästa steg och bygga vidare på att göra en bra kommun ännu bättre. Huddinge ska vara en attraktiv kommun dit människor vill flytta, där det är trivsamt att leva och finns utrymme att växa. Vi bejakar tillväxt och de utmaningar som följer med det. Vårt geografiska läge, med både närhet till storstaden och unika naturmiljöer, är viktiga orsaker till att många trivs i Huddinge.

Detta ger oss fördelar men ställer också krav. Fler bostäder inte minst för ungdomar och studenter måste byggas samtidigt som unika naturområden ska bevaras. Varje barn och förälder ska känna sig säker på att skolan fokuserar på kunskap och att det finns plats för alla. Den som är eller är på väg att bli senior ska vara säker på att äldreomsorgen finns där för att stötta och skapa livskvalitet. Våra vägar, torg och parker ska upplevas som fräscha och trygga. Huddinges kultur- och fritidsliv ska vara rikt och sätta en guldkant på Huddingebornas tillvaro. Kommunen behöver göra mer för tryggheten på våra gator och vara aktivare i kampen mot den organiserade brottsligheten. Sist men inte minst – vi ska se till att ännu fler kommer i arbete.

Vi lovar inte allt åt alla men vi levererar vad vi sagt. Huddinge är på rätt väg men det krävs en ledning med idéer och ambitioner för framtiden som kan hålla ordning på kommunens ekonomi så att resurser finns att förverkliga dem.

Vi söker därför ditt stöd för att fortsätta utveckla Huddinge.

• Nya Moderaterna sätter jobben främst. Fler unga och vuxna än någonsin har jobb i Huddinge men vi ger oss inte förrän alla har jobb.
• Resultaten är bättre än någonsin i Huddinge, men alla elever ska nå målen. Kunskap, studiero och skickliga lärare är vägledande för hur vi vill att Huddinges skolor utvecklas. Kommunens starka inflyttningstryck ska mötas med en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor.
• 10 000 nya bostäder ska byggas fram till 2030. Den kommunala servicen ska byggas ut i samma takt som bostäderna och värdefulla naturområden bevaras.
• Huddingebornas trygghet är vår skyldighet. Moderaterna vill satsa mer på att förebygga att unga människor göra negativa livsval och vi fortsätter att ta kampen mot den organiserade brottsligheten på allvar.

Bygg Södertörnsleden, Spårväg syd och bygg om Huddingevägen!

Som den näst största kommunen i Stockholms län innehåller Huddinge såväl stadsmässiga miljöer som natursköna landskap. Vi vill fortsätta utveckla alla kommunens delar och lokala centrum och se till att vi får vägar och spår värda en storstadsregion.