Haninge

Haninge

Haningemoderaterna fortsätter förbättra

Nya Moderaterna har skapat lägre skatter på arbete och gett människor möjlighet att bestämma mer över sin vardag. Med den politiken har det blivit mer pengar till välfärd. Sverige har nu den högsta sysselsättningen och den lägsta stadsskulden i EU. Det har gått bättre för Sverige än för andra länder under den utdragna lågkonjunkturen. Starkast utveckling är det i Stockholmsregionen där Haninge blivit en allt viktigare aktör.

Vi är en fantastisk kommun med vår enorma skärgård, Tyresta nationalpark, många naturreservat och kulturmiljöer. Vi har boende för alla smaker. Vi har påbörjat ett historisk stadsutvecklingsarbete för att också skapa attraktiv stadsmiljö. Nu byggs nya Vega för 10 000 invånare. Senare i år börjar Haningeterrassen byggas med 450 nya bostäder, närsjukhus och bussterimal. Vid PORT 73 planeras för 900 bostäder och i Albyberg bereds nu ett av Stockholms största arbetsplatsområden för flera tusen nya jobb. Det är Haninge City som växer fram som den nya tillväxtmotorn på Södertörn. Nu vill vi skapa ett Haninge sjöstad också för att stärka skärgårdskommunen Haninge.

Ordning och reda på finanserna ger mer till Haningeborna

För kommunen är det fler företag och bättre skolresultat som leder till fler jobb. Resultaten i skolan är nu de högsta någonsin, lärarlönerna har höjts mer än genomsnittet och barngrupperna har minskat.

Haningemoderaterna håller ordning och reda på kommunens finanser. Vi har både sänkt skatten och skapat årliga överskott som använts till viktiga investeringar och extrasatsningar. Vi har satsat på idrotten i Haninge med flera idrottsprofiler i skolan och anlagt konstgräsplaner i nästan alla kommundelar. Vi har också utsetts till Sveriges bästa äldrekommun.

Vår politik handlar om bättre service och högre kvalitet, inte högre kostnader.

• Ordning och reda på kommunens finanser är viktigast för att säkra välfärden.
• Haninge ska ha Sveriges bästa skolor och alla elever ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• Haninge ska vara den mest attraktiva kommunen att bo och starta företag i.
• Haninge ska bli Sveriges bästa idrottskommun med satsningar på bredd och elit tillsammans med föreningar och näringsliv.
• Haninge ska vara snyggt och tryggt.

Vill du fortsätta förbättra Haninge?

Det är vanliga människor som jobbar som får Haninge att utvecklas. Därför vill vi ha en politik för att de ska kunna ta sig till jobbet, välja det boende som passar, välja skola till sina barn och skapa trygg kommun. Vi vill också ta ansvar för de skattepengar som de drar in till vår gemensamma välfärd. Därför håller vi ordning och reda på kommunens finanser.

När du funderar över hur du ska välja den 14 september vill jag att du tänker på vad som är viktigast, vanliga människors drömmar eller politiker som vill detaljstyra. Haningemoderaterna ser alltid människan och hennes vardag först. Därför vill vi skapa en kommun där man ser möjligheter och inte hinder. En kommun som säger ja, inte nej, till de som utvecklar Haninge.

Om du tycker likadant så ska du rösta på Haningemoderaterna 14 September.