Harry Bouveng

Harry Bouveng

harry.bouveng@moderat.se

08-520 681 93

Jag har en bakgrund i MUF, men har därefter ägnat större delen av mitt aktiva liv i privat näringsliv och eget företagande. Återvände till politiken som fritidspolitiker 2002 och tillträdde som oppostionsråd och heltidspolitiker i januari 2012.

Kommunfullmäktige
Gruppledare
Kommunstyrelse
Gruppledare
Landstingsfullmäktige
Ledamot
SRV-Återvinning AB
Suppleant
Södertörns upphandlingsnämnd
Ledamot
Bodil Toll

Bodil Toll

bodiltoll@hotmail.com

073-6003571

Kyrkofullmäktige i Sorunda, Nämndeman i Svea Hovrätt , Suppleant i bolagen Nynäshamns Mark AB, AB Nynäshamnsbostäder .

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Gruppledare
Agneta Tjärnhammar

Agneta Tjärnhammar

agneta.tjarnhammar@telia.com

0707-580055

Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande, Socialnämndens arbets- och biståndsutskott, ledamot

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Socialnämnden
Gruppledare
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Ersättare
Överförmyndarnämnden i Haninge
Ersättare
Marcus Svinhufvud

Marcus Svinhufvud

Kommunfullmäktige
Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
Gruppledare
Kommunstyrelse
Ersättare
Per Malmsten

Per Malmsten

Valnämnden
Vice Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden
Gruppledare
Georgios Tsiouras

Georgios Tsiouras

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot
Gunnel Jonsson

Gunnel Jonsson

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ersättare
Valnämnden
Ersättare
Jakob Gegerfeldt

Jakob Gegerfeldt

Kommunfullmäktige
Ledamot
Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Agneta Hagström

Agneta Hagström

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Fredrik Brodin

Fredrik Brodin

fredrik.brodin@hotmail.com

08-42061713

Kommunfullmäktiges valberedning - ersättare, Biståndsutskottet -ersättare

Socialnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Tiina Tsiouras

Tiina Tsiouras

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ersättare
Ammar Baldawi

Ammar Baldawi

Kommunfullmäktige
Ledamot
Ginger Eriksson

Ginger Eriksson

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot
Ralf Kullman

Ralf Kullman

Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande
Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman
Monika Kullman

Monika Kullman

monica.eivor@telia.com

Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot

Kommunfullmäktige
Ersättare
Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Göran Briving

Göran Briving

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot
Förvaltningsrätten i Stockholm
Nämndeman
Marianne Jonsson

Marianne Jonsson

marianne.e.jonsson@telia.com

070-299 81 40

F.d. miljöhandläggare från NYNÄSHAMN

Socialnämnden
Ledamot
Valnämnden
Ersättare
Tommy Cumzelius

Tommy Cumzelius

Kommunstyrelse
Ersättare
Arvodesberedningen
Vice Ordförande
Södertörns upphandlingsnämnd
Ersättare
Malin Friberg

Malin Friberg

Kommunfullmäktige
Ledamot
Johan Söderström

Johan Söderström

Barn- och utbildningsnämnden
Ersättare
Helene A Jonsson

Helene A Jonsson

helene.a.jonsson@moderat.se

0703-116040

vice sekreterare i Svea hovrätts nämndemannaförening

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ersättare
Martin Gotthardsson

Martin Gotthardsson

Socialnämnden
Ersättare
Curt Lewén

Curt Lewén

Curt.lewen@telia.com

0709-398204

Nämndeman i Södertörns tingsrätt

Arvodesberedningen
Ersättare
Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Margareta Gustavson

Margareta Gustavson

Valnämnden
Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Håkan Svanberg

Håkan Svanberg

Arvodesberedningen
Ledamot
Fredrik Sönnergren

Fredrik Sönnergren

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Björn Berntsson

Björn Berntsson

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Irina Martin

Irina Martin

Barn- och utbildningsnämnden
Ersättare
Åke Jonsson

Åke Jonsson

jonaake.jonsson@gmail.com

0703-954948

Kommunfullmäktiges arvodesberedning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Josefin Eliasson

Josefin Eliasson

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Jimmy Norell

Jimmy Norell

Barn- och utbildningsnämnden
Ersättare
Göran Palmedal

Göran Palmedal

Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Katarina Svinhufvud

Katarina Svinhufvud