Göran Nygren

Göran Nygren

g.nygren@bjorkviksgard.se

070-7788182

Twitter">Twitter

Facebook">Facebook

www.bjorkviksgard.se

Brinner för en fortsatt utveckling inom alla områden för alla i vår kommun som skapar ett samhälle/bygd som vi vill bo, leva och verka i. Intressen: Skog, mark, djur, natur, människor, hembygdshistoria mm.

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
1:e Vice Ordförande
Nykvarns Kommunkoncern AB
1:e Vice Ordförande
Kommunfullmäktige
Gruppledare
KSAU
1:e Vice ordförande
Krisledningsnämnd
1:e Vice ordförande
Mälardalsrådet
Ersättare
Moderata Länsförbundsstämman
Förening Styrelse
Självskriven ledamot enl stadgarna
Effe Östman

Effe Östman

effe.ostman@telia.com

070-9940501

Twitter">Twitter

Facebook">Facebook

Hemsida">Hemsida

Brinner för utveckling av Nykvarns Kommun och att medverka till att skapa bra livsbetingelser för Nykvarnsborna. Intressen: Naturen, familjen med hund, samhällsdebatten, litteratur i olika former

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förening Styrelse
Självskriven Ledamot, Sekreterare
Kommunfullmäktige
Vice gruppledare
Moderata Länsförbundsstämman
Lembit Vilidu

Lembit Vilidu

lebbe.vilidu@telia.com

070-7748175

Twitter\">Twitter">Twitter\">Twitter

Facebook\">Facebook">Facebook\">Facebook

Hemsida\">Hemsida">Hemsida\">Hemsida

Förening Styrelse
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Södertörns Brandförsvar
Ersättare
Utbildningsnämnd
Vice Ordförande
Peter Palmér

Peter Palmér

peter.palmer@scania.com

070-6185499

Jag jobbar för ett bättre Nykvarn för alla vill bo, leva. Vägen dit tror jag är att hitta bättre och bättre arbetssätt som ständigt skapar mer värde för våra kommuninnevånare. I övrigt lägger jag min tid på familjen.

Kommunfullmäktige
Ersättare
Utbildningsnämnd
Ersättare
Johan Hägglöf

Johan Hägglöf

Kommunstyrelse
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Förening Styrelse
Ledamot
Peter Ohlsson

Peter Ohlsson

Förening Styrelse
Ledamot
Vård & Omsorgsnämnden
Ordförande
Bengt Johansson

Bengt Johansson

bengtke.j@outlook.com

070-680 47 62

Vill göra Nykvarn till ett än mer attraktivt samhälle att bo och verka i, speciellt; genom fler företag och arbetstillfällen. Ökad samverkan i kommunen mellan föreningar, näringsliv och skola samt ökat hälsofrämjande.

Kommunfullmäktige
Ledamot
Förening Styrelse
Vice ordförande
AB Nykvarnsbostäder
Ledamot
Sylvia Öhrn-Andersson

Sylvia Öhrn-Andersson

Södertälje Tingsrätt
Nämndeman
Förening Styrelse
Ledamot, Medlemsansvarig
Valnämnd
Ersättare
Cenneth Åhlund

Cenneth Åhlund

cenneth.ahlund@gmail.com

0708-103133

Jobbar för en positiv samhällsutveckling med allas rätt till utveckling genom en ärlig och sund politik och ekonomi utan korruption. Jobbar med bågskytte, både betalt och ideellt. Familj, sambo, tre egna barn. Sambon har tre utflugna.

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Krisledningsnämnd
Ersättare
Förening Styrelse
Kassör
Britt Marie Ellis Nygren

Britt Marie Ellis Nygren

britt-marie@bjorkviksgard.se

070-2056750

Twitter\">Twitter">Twitter\">Twitter

Facebook\">Facebook">Facebook\">Facebook

Hemsida">Hemsida

Brinner för miljö och sahällsbyggnadsfrågor, nästa boende för alla åldrar. Intressen, ekologisk fåravel, hembygdsföreningen, ridsport, jakt, fiske mm

Bygg & Miljönämnden
Vice Ordförande
Kommunfullmäktige
Ersättare
Rolf Pettersson

Rolf Pettersson

rolf-p@telia.com

0704-463291

Twitter">Twitter

Facebook">Facebook

Hemsida">Hemsida

Brinner för att fortsätta utveckla vår kommun till landets bästa, en utveckling som andra kopierar eller väljer att som vi vill bo, leva och verka i. Inte rädd för: En ekonomisk hållbar utveckling, inte rädd för vinster i välfärden eller konkurrens som är

Förening Styrelse
Ledamot
Kommunrevisionen
Ledamot
Nykvarn Koncern AB
Lekmannarevisor
Peter Janthe

Peter Janthe

pjanthe@gmail.com

073-2554770

Brinner för att Nykvarn skall och framgent kommer vara en attraktiv ort att bo och leva i. Stort fokus på alla barns rättighet till trygg uppväxt och med närhet till idrott, kultur/musik, natur och bra skolor. Intressen: Musik, djur, idrott, matlagning, m

AB Nykvarnsbostäder
Ersättare
Gunilla Wallenberg

Gunilla Wallenberg

Kommunstyrelse
Ersättare
Bygg & Miljönämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ordinarie Ledamot
Anders Jönsson

Anders Jönsson

Förening Styrelse
Ledamot
Öistein Johannessen Quiding

Öistein Johannessen Quiding

Vård&Omsorgsnämnden
Ledamot
Zelotinka Antova

Zelotinka Antova

Kommunfullmäktige
Ersättare
Förening Styrelse
Ledamot
Södertälje Tingsrätt
Nämndeman
Kjell Nilsson

Kjell Nilsson

SYVAB
Ledamot
Monica Enqvist

Monica Enqvist


Sonja Lindh

Sonja Lindh

Valnämnden
Ersättare