MiljögruppenVioler

Här diskuteras hur vi kan förbättra miljön i vårt närområde som privatpersoner och vilka åtgärder och beslut som måste till politiskt för att vår miljö ska bli bättre.

Här finns mer information om  miljöarbetsgruppen och deras arbete.

Här finns också motioner till förbundsstämman 2009 som miljöarbetsgruppen står bakom; om Stockholm som  världsledande miljöstad samt motion om Östersjön.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Ulla Pehrson på ulla.m.pehrson@moderat.se

”Moderaterna i Stockholm och länet driver på för mer gröna resvägar. Det behövs säkrare och bättre cykelvägar för att stimulera flera till en grön omställning. Cyklisterna är en utsatt grupp i trafiken. Den vanligaste dödsolyckan i trafiken är när en cykel och bil kolliderar enligt Transportstyrelsens preliminära statistik från 2015.” http://www.dn.se/sthlm/har-byggs-nya-cykelvagar-men-snabbstraket-stoppas/

Samtidigt som den stora miljökonferensen i Paris drar igång presenterar Norrmalms Moderata miljögrupp vårt förslagsdokument inom Trafik och Miljö. Det är en sammanställning över åtgärder som måste till för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Hotet om klimatförändringarna är vår tids allra största miljöfråga. Vårt mål är att Stockholm skall kunna bli en långsiktigt Hållbar Huvudstad. Miljögruppen… Läs mer

Miljögruppen inom Norrmalmsmoderaterna har skivit en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. I verksamhetsberättelsen inkluderas även en eftervalsanalys med koppling till miljöfrågor. Läs arbetsgruppens verksamhetsberättelse här: Verksamhetsberättelse Miljögruppen 2014 För frågor om miljögruppen, kontakta Ulla M. Pehrsson, ulla.m.pehrson@moderat.se

Här nedan kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse för 2012. Denna kommer även muntligen att presenteras på årsmötet med efterföljande mingel den 7 mars kl.18.00-20.30. Har du inte anmält dig till årsmötet? Skicka din anmälan omgående till: sophia.granswed@moderat.se Verksamhetsberättelse 2012 Norrmalm

Styrelsen för Norrmalmsmoderaterna har gjort en utförlig uppföljning av Norrmalmsbornas svar på föreningens enkätundersökningar i stadsdelen. Dessa enkätundersökningar inleddes redan 2011 och 2012 ökade lyssna-kampanjerna med medborgarna. Totalt har 1146 medborgarsamtal hållits på Norrmalm och 769 av dessa med folk boende i stadsdelen. Styrelsen har därefter använt medborgarnas tankar och idéer för att utforma en proposition,… Läs mer

Norrmalmsmoderaternas miljöarbetsgrupp ser positivt på att förslaget till Avfallsplan för Stockholm innehåller flera bra förslag inom avfallsområdet. Särskilt bra är förslaget att minska mängden avfall som deponeras  samt  att öka vetskapen om innehållet  för att underlätta vidareförädling och återvinning. Vi uppskattar också förslaget om en ökad insamling av organiskt avfall som sedan vidareförädlas till biogas. … Läs mer

Till Styrelsen för Norrmalms Moderaterna                                                        Hållbar avfallshantering Det finns scenarier som visar på att avfallsmängderna i Sverige kan komma att fördubblas till år 2030 om inga åtgärder vidtas för att vända trenden (Svenska Miljöinstitutet). När konsumtionen ökar ökar mängden avfall. Idag ligger hushållsavfallet på ca 500kg/person och år. Att producera mat belastar både klimat och… Läs mer