Vid årsmötet den 1 februari 2017 valdes följande personer till representanter för Norrmalmsmoderaterna: Ordförande: Hans Kärnlöf Vice ordförande: Petra Gardos Ledamöter: • Bo Andersson • Elisabeth Hellström • Hanna Broberg • Helena Sigander • Jan-Erik Leijon • Jessica Rosencrantz • Kristoffer Tamsons • Linnea Lindkvist • Linda Jonsson • Oskar Sevefjord • Ulla Pehrson Ordinarie… Läs mer

Inlämnade motioner till Norrmalmsmoderaternas årsmöte. Motion nr. 1 1. Motion – Hållbar huvudstad Motion nr. 2 2. Motion, Hyresgästerna de stora förlorarna 2. Motionssvar – Hyresgästerna de stora förlorarna Motion nr. 3 3. Motion – Gamla byggnader 3. Motionssvar – Gamla byggnader Motion nr. 4 4. Motion – Hållbar avfallshantering Motion nr. 5 5. Motion… Läs mer

Året har präglats av flera stora geopolitiska händelser med terrordåd och politiska omvälvningar. Oron och osäkerheten i världen har ökat. Det var också året då våldet trappades upp i Sverige, åtminstone är det så många människor upplever det. I den Nationella trygghetsundersökningen  2016 så anger ungefär var tredje person (34 %) att de någon gång… Läs mer