Årsmötet den 28 mars 2009 valde en ny styrelse. Främre raden från vänster: Anna Britta Bergman, Allan Palm (ordförande), Paul Lindquist, Sophia Bartelson, Eva Reman. Bakre raden från vänster: Kjell Treslow, Marcin Zakowicz, Johan Westrin, Ulf Ulfvarson, Sven Broddner, Patrik Brage, Bjarne Grankvist. Ej med på bilden Alexandra von Seth, Jenny Nilsson, Fredrik Kronberg, Hans… Läs mer

Regeringen har beslutat att tills vidare behålla lidingöregeln. Enligt regeringens bedömning bör ändrade regler för lidingötrafiken bli aktuella först i samband med färdigställandet av Norra länken.

Regeringens förslag om återinförande av trängselskatten kommer att kosta Stockholmsregionens bilister 740 miljoner kronor årligen, men bara 360 miljoner kronor går till nya vägar. Över hälften av skatten försvinner i olika kostnader för att hantera systemet.