hedersrelaterad_brottslighet
Nov 21

Tid: 21:a november 19:00 Plats: Lidingö stadshus, lokal Duvholmen Moderata Ouinnor (MQ), bjuder in till information och samtal genom Anna Reyneuclaudes Kihlman och Anette Heilbrunn Saxby. Till träffen kommer också våra riksdagsledamöter Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell. Hedersrelaterat våld och integrationsfrågor diskuteras. Alla medlemmar är välkomna, män också förstås.

Lidingö stad och ESAB har gemensamt bestämt att i förtid avbryta arrendeavtalet som gällt mellan parterna för driften av Ekholmsnäsbacken. I stället är avsikten att Lidingö slalomklubb övertar driften av anläggningen.   Trots att entreprenören ESAB inte längre kommer att ansvara för driften av Ekholmsnäsbacken ser det ljust ut för de alpina vintersportarna kommande säsong.… Läs mer

Idag har majoriteten i tekniska nämnden bett tekniska förvaltningen att pausa det fortsatta bygget av en snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen. Bakgrunden är den kritik som framförts de senaste dagarna gällande både vägbredd och det delvis påbörjade uppförandet av ett åtskiljande räcke.