På initiativ av kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, la den politiska majoriteten fram förslag till kommunstyrelsen om att avbryta upphandlingen av bostadsmoduler för nyanlända. Förslaget stöddes av en bred majoritet i kommunstyrelsen. Anledningen till att upphandlingen av bostadsmodulerna avbryts är Migrationsverkets nedskrivning av antalet nyanlända som Lidingö stad ska ta emot under 2017. Migrationsverkets nedskrivning… Läs mer

Som första kommunala hemtjänst i Sverige har Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifierats.   En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad… Läs mer

2016-03-13 13.28.46
Mar 12

Tid: 2017-02-12 11:00 Plats: Scandic Foresta (Millessalen) Mötet startar 12:00, men utdelning av röstkort påbörjas redan 11:00. Ingen föranmälan krävs, men för att få delta i omröstningarna måste medlemsavgiften vara betald och registrerad senast tre veckor före årsmötet. Se kallelsen för mer information