2016-03-13 13.28.46
Mar 12

Tid: 2017-02-12 11:00 Plats: Scandic Foresta (Millessalen) Mötet startar 12:00, men utdelning av röstkort påbörjas redan 11:00. Ingen föranmälan krävs, men för att få delta i omröstningarna måste medlemsavgiften vara betald och registrerad senast tre veckor före årsmötet. Se kallelsen för mer information