Som första kommunala hemtjänst i Sverige har Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifierats.   En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad… Läs mer

Den senaste tiden har det varit en diskussion i olika medier med anledning av att partiledningen för Moderaterna tydligt aviserat att det bästa sättet att bryta den skadliga utveckling som Sverige befinner sig i vad gäller polis, försvar, skatter och arbetsmarknad, är att så snart som möjligt lägga fram en gemensam Alliansbudget på Riksdagens bord. Den moderata partiledningen har även aviserat… Läs mer

Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet kommit överens om att ge planbesked till John Mattson Fastighets AB för fastigheten Klockbojen 4. Därmed trycker majoriteten och Centern på startknappen för att påbörja byggandet av cirka 80 nya ungdomsbostäder i Larsberg i expressfart.