När Moderaterna och majoriteten presenterar budgetdirektiven för 2018 läggs ett tydligt fokus på att förstärka den kommunala välfärden och tryggheten. Totalt förstärks skolan och omsorgen genom höjda pengbelopp motsvarande 43 miljoner kronor. Förutom dessa stora satsningar på skolan och omsorgen har Moderaterna varit drivande i att föreslå en skattesänkning.

 

  • Jag känner mig nöjd med genomslaget för moderaternas prioriteringar på skolan och omsorgen. Att vi även kan sänka skatten med fem öre är givetvis också glädjande. Genom sänkt skatt blir det mer lönsamt att arbeta och utbilda sig. Det är bra eftersom det bygger Lidingö starkare för framtiden, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

 

 

Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2,5 procent och ger ett nytillskott på 26 miljoner kronor till verksamheten. Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2,1 procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent, vilket ger ett nytt tillskott på 18 miljoner kronor till verksamheten kopplad äldre och funktionshindrade. Med dessa stora satsningar tryggas verksamheterna och de höga kvalitetskraven kan säkerställas.

 

  • För moderaterna är skolan huvudfokus. Ska vi utbilda våra barn och unga och ge dem bra förutsättningar behöver vi rusta dem för den nya framväxande arbetsmarknaden. Då behövs satsningar på både lärare och elever och att vi fortsätter att ha fokus på höjda löner. Genom höjt pengbelopp kan vi fortsätta att stärka skolan, säger Hans Barje (M) ordförande i utbildningsnämnden.

 

 

Majoriteten har de senaste åren riktat stora satsningar på den kommunala välfärden, det vill säga på skolan och omsorgen. Från mandatperiodens början har de två största nämnderna – utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden – tillsammans tillförts över 220 miljoner kronor totalt, påökningar som få kommuner kan visa upp. Samtidigt som dessa stora tillskott prioriterats har Lidingö tvingats betala omkring 300 miljoner kronor netto varje år till det orättvisa interkommunala utjämningssystemet, vilket motsvarar två kronor på den kommunala skattesatsen. Med budgetdirektiven för 2018 görs en storsatsning på välfärden och tryggheten. Sammanlagt riktas över 55 miljoner nya kronor till det kommunala kärnuppdraget.

 

Med dessa satsningar fortsätter konkurrenskraften och villkoren för Lidingös lärare och pedagoger att förbättras samtidigt som en hög kvalitet och servicenivå för Lidingös äldre och personer med funktionshinder tryggas. Satsningarna tryggar även verksamheten inom socialtjänsten för att klara åtagandena vad det gäller familjehemsplaceringar, missbruksproblematik, relationsnära våld, mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

 

Lidingö har ett mycket aktivt och levande kulturliv. För att kunna ge fler barn möjlighet och glädje att spela ett instrument tillför majoriteten resurser som gör det möjligt att öka antalet platser till Musikskolan med 200 stycken.

 

  • Musik spelar en stor roll för många unga. Genom att möjliggöra för fler att spela ett instrument läggs en tidig grund för ett spirande musikintresse, säger Hans Barje.

 

 

Antalet Lidingöbor som motionerar ökar. Det är positivt att fler Lidingöbor tar del av idrotts- och kulturverksamhet genom föreningslivet på Hälsans ö. Därför ges medel till ökade lokalbidrag för föreningarna så att fler får chansen att idrotta. Tillsammans med föreningarna och entreprenörer ar staden hittat en bra lösning på Ekholmsnäs idrottsområde till glädje för många utförsåkare och friluftsintresserade. Ett löfte är också om att inviga en ny simhall senast 2021. Kommunstyrelsen har avsatt 200 miljoner kronor för att bygga en ny simhall. Ambitionen är att meddela den exakta placeringen när budgeten för 2018 presenteras under hösten 2017.

 

  • Idrotten spelar en central roll för många Lidingöbor. Flera av Lidingös föreningar ser ett ökande antal aktiva. Rörelse och motion ger bra förutsättningar för ett långt och friskt liv. Det är något vi är måna om här på Hälsans ö. Genom våra satsningar på en ny 400-meters löparbana på Vallen, det nya samarbetet i Ekholmsnäs idrottsområde och vår satsning på en ny simhall höjer vi såväl Lidingös ambitions- som kvalitetsnivå. Det är investeringar i hälsa och i rörelseglädje, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.
Be Sociable, Share!

Kommentera

obligatorisk


*