Idag har stadsdirektören fattat beslut om att entlediga en av Lidingö stads förvaltningschefer. Som skäl för detta beslut har stadsdirektören angett att det inte längre föreligger förutsättningar för förvaltningschefen att utföra sitt uppdrag på grund av den uppkomna situationen.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), stödjer stadsdirektören i hennes bedömning.

  • Som kommunstyrelsens ordförande blev jag informerad av stadsdirektören om hennes bedömning av den uppkomna situationen. Utifrån det läget anser stadsdirektören att det inte längre föreligger förutsättningar för förvaltningschefen att utföra det uppdrag som denne är satt att utföra. I detta delar jag stadsdirektörens bedömning, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.
  • För att tjänstemannaorganisationen ska kunna leverera det som Lidingöborna förväntar sig i form av service, utbildning och omsorg måste det finnas förutsättningar för förvaltningarna att genomföra det arbete som åligger dem. Därför vänder jag mig mot det debattklimat, framför allt på sociala medier, som gör att vissa politiska företrädare i olika befattningar öppet diskuterat en av stadens anställda. Det visar på dåligt omdöme men även brist på ledarskap och ansvarstagande. Det går en anständighetens gräns vid att öppet debattera enskilda tjänstemän på ett sätt som är ämnat att misstänkliggöra personen i fråga. Det är för mig och Moderaterna en självklarhet att frågor av detta slag ska hanteras internt, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.
Be Sociable, Share!

Kommentera

obligatorisk


*