De moderata kommunstyrelseordförandena i Nacka, Värmdö och Lidingö skickade igår ett brev till socialdemokratiskt styrda Stockholm stad och Finansborgarrådet Karin Wanngård (S). I brevet uppmanades Wanngård till handlingskraft för att tillsammans med Nacka, Värmdö och Lidingö fatta beslut om att komma igång med bygget av en östlig förbindelse mellan Nacka och Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmsregionen är nationens tillväxtmotor. För att vi ska kunna möta efterfrågan på jobb och bostäder krävs det att trafikflödet fungerar. År 2050 kommer våra tre kommuner har en befolkningsnivå på cirka 250 000 invånare. Då är det inte rimligt att invånarna ska behöva resa in till Stockholm för att kunna korsa Saltsjön. Därför behövs en Östlig förbindelse, skriver Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö.

Brevet till Karin Wanngård:

2017-05-03

Bästa Karin,
Grattis till ett bra utfall i Sverigeförhandlingen för en månad sedan! Tunnelbanan, Spårväg Syd, Roslagsbanans förlängning och cykelsatsningarna kommer att göra Stockholmsregionen starkare. När vi samarbetar i länet, mellan kommuner och partier, kan vi åstadkomma bra och hållbara lösningar som gör att vi och företagen kan växa tillsammans.

Nu skriver vi, som representerar de politiska ledningarna i Lidingö, Nacka och Värmdö, till dig för att vi vill fortsätta arbetet med vår gemensamma regions utveckling. Låt oss tillsammans skriva historia genom att visa handlingskraft och fatta beslut om att bygga en Östlig förbindelse.

Stockholmsregionen är ju nationens tillväxtmotor och efterfrågan på jobb och bostäder, som vi länskommuner behöver möta upp, kräver ett fungerande trafikflöde. För våra tre kommuner är det fråga om en befolkningsnivå på 250 000 invånare år 2050. Det är inte rimligt att de ska behöva resa in till Stockholm för att kunna korsa Saltsjön. Med tunnelbanan till Nacka skapas ett kapacitetsstarkt alternativ för många Nackabor. Men för övriga som bor och verkar i våra kommuner behövs även en Östlig förbindelse för såväl bilar som gods och kollektivtrafik. Planerad utveckling av ny Lidingöbro med kapacitet för tåg samt cykel och gångtrafik likasom ny Skurubro kräver en välutvecklad och långsiktig anslutande infrastruktur. Vi pratar ofta om att vi behöver binda samman våra norra och södra länsdelar, en Östlig förbindelse är det mest påtagliga sättet att göra det. Pendlare och transporter till och från kommunerna öster om Stockholm når övriga regionen utan att behöva passera innerstan eller trafiklederna väster om Slussen.

Att en Östlig förbindelse skulle avlasta Stockholms innerstad från onödig trafik och ge utrymme för fler busskörfält behöver vi ju inte tala om för dig.

Klimatfrågorna är något vi alla tar på största allvar. Att få fler att resa kollektivt eller cykla är väldigt angeläget. Samtidigt vet vi alla att den tekniska utvecklingen inom fordonsindustrin går mycket snabbt nu. Stockholmarna kommer att ha långt miljövänligare – kanske helt fossilfria – bilar när en Östlig förbindelse skulle kunna vara klar om 10-15 år.

Trots detta har förhandlingarna om Östlig förbindelse nu gått i stå, den politiska ledningen i Stockholm uppges inte vara intresserad. Hur kan det vara möjligt?

Vårt län kommer att växa med flera hundra tusen invånare kommande 15 år, människor som behöver ta sig till jobbet snabbt och enkelt. Även om vi satsar mycket på kollektivtrafik, cyklar och båtar så är det inte tillräckligt. Trängseln på gatorna kommer att öka väsentligt, i synnerhet i innerstaden. Dålig framkomlighet leder till lägre tillväxt och färre jobb och det har vi inte råd med.

Som ledare för länets största kommun och nationens huvudstad ligger ett särskilt ansvar på dig att också se till regionens bästa, att blicka utanför Stockholms stads gränser. Behovet av en Östlig förbindelse identifierades redan på 1920-talet men har genom åren skjutits upp av mandatbegränsade politiker. Låt oss nu, snart 100 år senare, bryta mönstret tillsammans och utöva långsiktigt ledarskap i våra politiska beslut. Låt oss undvika framtida trafikinfarkter. Låt oss inte vältra över nödvändiga trafikbeslut till kommande generationer.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman
Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Deshira Flankör
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

 

 

 

Be Sociable, Share!

Kommentera

obligatorisk


*