Som första kommunala hemtjänst i Sverige har Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifierats.   En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad… Läs mer

2016-03-13 13.28.46
Mar 12

Tid: 2017-02-12 11:00 Plats: Scandic Foresta (Millessalen) Mötet startar 12:00, men utdelning av röstkort påbörjas redan 11:00. Ingen föranmälan krävs, men för att få delta i omröstningarna måste medlemsavgiften vara betald och registrerad senast tre veckor före årsmötet. Se kallelsen för mer information

Den senaste tiden har det varit en diskussion i olika medier med anledning av att partiledningen för Moderaterna tydligt aviserat att det bästa sättet att bryta den skadliga utveckling som Sverige befinner sig i vad gäller polis, försvar, skatter och arbetsmarknad, är att så snart som möjligt lägga fram en gemensam Alliansbudget på Riksdagens bord. Den moderata partiledningen har även aviserat… Läs mer