Följande skrivelse har föreningsstyrelsen skickat in till staden där vi avger våra synpunkter på samrådet för etapp 1 av Lidingö Centrums utbyggnad För Moderaterna är det viktigt att Lidingö utvecklas på ett sätt som svarar mot de behov och förväntningar som våra väljare och Lidingöborna har. Vi vill att de som är företagare på Lidingö… Läs mer

När Moderaterna och majoriteten presenterar budgetdirektiven för 2018 läggs ett tydligt fokus på att förstärka den kommunala välfärden och tryggheten. Totalt förstärks skolan och omsorgen genom höjda pengbelopp motsvarande 43 miljoner kronor. Förutom dessa stora satsningar på skolan och omsorgen har Moderaterna varit drivande i att föreslå en skattesänkning.   Jag känner mig nöjd med… Läs mer

Idag har stadsdirektören fattat beslut om att entlediga en av Lidingö stads förvaltningschefer. Som skäl för detta beslut har stadsdirektören angett att det inte längre föreligger förutsättningar för förvaltningschefen att utföra sitt uppdrag på grund av den uppkomna situationen. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), stödjer stadsdirektören i hennes bedömning. Som kommunstyrelsens ordförande blev jag… Läs mer

De moderata kommunstyrelseordförandena i Nacka, Värmdö och Lidingö skickade igår ett brev till socialdemokratiskt styrda Stockholm stad och Finansborgarrådet Karin Wanngård (S). I brevet uppmanades Wanngård till handlingskraft för att tillsammans med Nacka, Värmdö och Lidingö fatta beslut om att komma igång med bygget av en östlig förbindelse mellan Nacka och Stockholm. 

Med anledning av den terrorattack som skedde i Stockholm igår flaggar idag Lidingö på halv stång vid Stadshuset och på Flaggberget. Våra tankar går idag till alla de som fallit offer för denna attack. Vi står enade mot terrorn och står upp för vårt öppna demokratiska samhälle. Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Kommunstyrelsens ordförande.