Press

Sjukvårds-, fastighets-, forsknings- och personalfrågor
Caroline Cederquist
Presschef
070-737 58 66
caroline.cederquist@sll.se

Finansfrågor
Caroline Opsahl
Pressekreterare
070-737 43 35
caroline.opsahl@sll.se

Trafikfrågor
Claës Wersäll
Pressekreterare
070-737 41 90
claes.wersall@sll.se

Pressjour: 08-737 33 33