Om oss

Stockholms läns landsting – med Alliansledning sedan 2006!

Tillsammans med Alliansen styr Moderaterna Stockholms läns landsting för tredje raka mandatperioden. Moderaterna är också största parti i Stockholms läns landstingsfullmäktige. Ordförande för Landstingsstyrelsen och gruppledare för Moderaterna är finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl.

Moderaterna har 43 mandat och tillsammans med Alliansen 72 av fullmäktiges 149 platser. De rödgröna har 68, vilket ger Sverigedemokraterna en vågmästarposition i landstingsfullmäktige. Moderaterna har fem landstingsråd.

Sedan vi tog över ansvaret för Stockholms läns landsting har vårt arbete fokuserat på att skapa ordning och reda i ekonomin för att skapa förutsättningar för en god och tillgänlig vård och en utbyggd kollektivtrafik. Vi har genom Vårdval Stockholm sett till att patienterna i Stockholms län har fått större inflytande över sin vård och kunnat välja en vårdgivare de har förtroende för. Samtidigt har tillgängligheten ökat och köerna minskat i vården.

Vår största satsning på trafikområdet är den utbyggnad av tunnelbanan som beslutades under 2013. Nu fortsätter vi arbetet med planläggning och genomförande av den största infrastruktursatsningen i Stockholm på flera decennier.