Kontakt

Moderaterna i Stockholms läns landsting
Besöksadress: Hantverkargatan 45, Landstingshuset
Postadress: Box 225 50 , 104 22 Stockholm
Växel: 08-737 25 00

För presskontakt, se vidare här

Landstingsråd

Irene Svenonius
Finanslandstingsråd, gruppledare
irene.svenonius@moderaterna.se
08 737 41 31 (assistent)

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
kristoffer.tamsons@moderat.se
08 737 41 23 (assistent)

Peter Carpelan
Forskning- och personallandstingsråd
peter.carpelan@moderat.se
08 737 41 70 (assistent)

Marie Ljungberg Schött
Sjukvårdslandstingsråd
marie.ljungberg.schott@moderat.se
08 737 41 28 (assistent)

Paul Lindquist
Fastighets- och investeringslandstingsråd
paul.lindquist@moderat.se
08 737 41 25 (assistent)

Personal

Carl Rydingstam
Kanslichef
Chef ledningskansliet, politisk planering och samordning inom Alliansen. Bevakar Ägarutskott, LISAB och är gruppsekreterare i den moderata landstingsgruppen
carl.rydingstam@moderat.se
073 682 55 25

Tobias Sjö
Kommunikationschef, biträdande kanslichef
Ledning av kommunikationsavdelningen, samordning av kommunikation och media, kommunikationsstrategi, kampanjplanering och omvärldsanalys.
tobias.sjo@moderat.se
070 737 41 19

Kjell Öhrström
Budgetchef
Ansvarar för budget och budgetuppföljning. Bevakar Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, SLL Internfinans AB och Beredningen för utbyggnad tunnelbanan.
070 737 41 46

Hannes Holmér
1:e landstingsrådssekreterare Trafikroteln
Bevakar Trafiknämnden, AB SL, WÅAB, Arlanda Forum.
hannes.holmer@moderat.se
070 737 43 74

Gustaf Göthberg
Landstingsrådssekreterare Trafikroteln
Ärendehantering. Bevakar Färdtjänstberedningen, Sjötrafikberedningen och

Dennis Wedin
Politiskt sakkunnig Sjukvårdsroteln
Övergripande samordningsansvar för sjukvårdsfrågor, strategi och policy.
dennis.wedin@moderat.se
072 239 74 55

Carl-Henrik Svenson
Landstingsrådssekreterare Sjukvårdsroteln
Ärendehantering och förhandling. Bevakar HSN, Landstingsfullmäktige, Sjukvårdsstyrelserna, Akutsjukvårdsberedningen, Vårdvalsberedningen, Tandvårdsberedningen, Barn, unga och förlossningsvårdsberedningen, Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård, Patientnämnden.
carlhenrik.svenson@moderat.se
070 737 00 84
073 621 59 15

Jonas Lilleberg Eriksson
Landstingsrådssekreterare Forsknings- och personalroteln
Övergripande samordningsansvar för forsknings- och personalfrågor. Bevakar Personalutskottet, Forskningsberedningen, Innovationsberedningen och Samrådsorgan med KSL vid Berga Naturbruksgymnasium och ärendehantering.
jonas.lilleberg-eriksson@moderat.se
08 737 41 82, 070 737 41 82

Anette Heilbrunn Saxby
Landstingsrådssekreterare Fastighets- och investeringsroteln
Bevakar Fastighets- och investeringsberedningen, Locum, Stiftelsen Clara, Tillväxt- och regionplanenämnden, Miljöberedningen och Skärgårdsstiftelsen
anette.heilbrunn.saxby@moderat.se
070 737 43 61

Erika Falck
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons. Ärendehantering, fakturahantering, brevsvar, diarium och kalender för Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons.
erika.falck@moderat.se
070 737 43 57

Jasmin Farid
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Ärendehantering, brevsvar, rese- och representationsutskottet, diarium och kalender för Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Bevakar Moderata landstingsgruppen, SKL, Strukturfondspartnerskapet, Stiftelsen Electrum, Mälardalsrådet och Stockholmsregionens Europaförening.
jasmin.farid@moderat.se
070 737 43 73

Claes Wersäll
Pressekreterare Trafik
Ansvarar för trafiklandstingrådets mediakontakter, medial- och strukturell omvärldsbevakning av trafik- och infrastrukturfrågor samt analys och strategisk kommunikation av såväl trafikfrågor som pressmeddelanden och artiklar. Bevakar och ansvarar även för media och kommunikation för trafiklandstingsrådets engagemang i Mälardalsrådet, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) och Arlanda Forum. Därtill kontaktperson i mediala frågor som berör både FUT och utbyggd tunnelbana samt för det Moderata förbundskansliet i Stockholms stad och Stockholms län i mediefrågor rörande trafik.
claes.wersall@moderaterna.se eller claes.wersall@sll.se
070-737 41 90

Caroline Opsahl
Pressekreterare Sjukvård, Forskning och personalfrågor
caroline.opsahl@moderat.se
070 737 43 35