Första beslutet taget för Alliansens budget 2018

I dag har landstingsstyrelsen tagit beslut om Alliansens budget för 2018. I budgeten tillförs sjukvården 2,3 miljarder (4,1%) och kollektivtrafiken 332 miljoner kronor (3,3%) mer än i budgeten för 2017. Byråkrati och konsulter effektiviseras med en halv miljard. Det slutgiltiga beslutet om budgeten tas på landstingsfullmäktige i juni.

– Det är glädjande att första beslutet om Alliansens budget för 2018 nu har tagits. Prioriteringarna är tydliga. Minskad byråkrati och färre konsulter frigör en halv miljard 2018 till kollektivtrafiken och en köfri sjukvård med primärvården som trygg bas. Budgeten för 2018 utgår från ordning och reda i ekonomin och att att använda varje skattekrona efter bästa förnuft, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– Vi prioriterar en rejäl satsning på primärvården, med 150 miljoner nästa år kommer vi på två år att ha utökat ramen med 290 miljoner kronor. Människor ska ha friheten och tryggheten i att kunna välja och vända sig till sin egen läkare på vårdcentralen, därför börjar vi införande av fastläkare i primärvården. Och vi fortsätter utveckla vårdvalen där pengarna går direkt till mer vård för stockholmarna, vård i tid och vård som man väljer själv, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Det här är en stark budget med förbättringar för barn, äldre, kvinnor och färdtjänstresenärer. När andra landsting skär ner bygger vi ut, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.,säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Det är bra för stockholmsregionen att Alliansens budgetförslag nu har tagit ett steg närmare förverkligande. En budget där vi tar vården närmare Stockholmarna samtidigt som vi möter utmaningarna kring bostadsbrist och trängsel på ett hållbart sätt, säger Gustav Hemming (C), miljö- skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Ladda ned hela budgeten här:
http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/05/Partiernas-budgetforslag-for-2018/

Alliansens budget i siffror
· Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 99 miljarder kronor för 2018.
· Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 266 miljoner kronor.
· Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
· Verksamheterna tillförs 74,6 miljarder kronor i verksamhetsanslag i budgeten för 2018. Det är 3,7 procent eller 2,6 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
· Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs i budgeten 59,1 miljarder kronor i för 2018, vilket är 4,1 procent eller 2,3 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
· Trafiknämnden tillförs 10,3 miljarder kronor i budgeten för 2018 vilket är 3,3 procent eller 332 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.
· Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 860 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2018.
· Trafiknämndens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 3,5 procent mellan 2017 och 2018.
· Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 17 miljarder kronor varav 8,8 miljarder kronor i vården och 8,2 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
· Investeringsplanen omfattar 116,9 miljarder kronor de närmaste tio åren varav ca 40 miljarder kronor inom hälso- och sjukvården och cirka 77 miljarder kronor inom kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Alliansens budget i sammanfattning
· En ny vision fastslås för hela landstinget: En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna
· Stärkt målstyrning för att få en mer effektiv styrning av nämnder och styrelser liksom deras verksamheter
· Ökat fokus på primärvården – fortsatt satsning från 2017 om 140 miljoner kronor kompletteras med 150 miljoner kronor för bland annat fast läkarkontakt
· Intensifierat arbete med att göra Stockholms läns landsting till en attraktiv arbetsgivare, särskilt inom sjukvården, med satsningar på fler utbildningsplatser för AT- och ST-läkare och juniora delade tjänster
· Stockholms läns landsting ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare
· Effektiviseringar på närmare en halv miljard kronor (administration och konsulter)
· Ersättningen till vårdvalsaktörer ska i större utsträckning kopplas till kvaliteten i den utförda vården
· Driftsättningen av Nya Karolinska Solna fortsätter
· Utbyggnaden av nya närakuter för barn och vuxna fortsätter
· Fortsatt planering och investeringar för framtidens förlossning, framför allt med satsningar på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset
· Centrum inrättas för barnallergi, neonatalvård respektive barndiabetes
· Historisk utbyggnad av kollektivtrafik inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen
· Citybanan har öppnat och tagits i trafik
· Tvärbanans Kistagren har börjat byggas
· Roslagsbanans kapacitetsförstärkning fortsätter
· Spårväg City byggs ut till T-centralen
· Framkomlighetskommission ser över trängselproblem i kollektivtrafiken
· Försök med användning av SL:s periodkort i WÅAB-trafiken under lågsäsong
· Fortsatt genomförande av den regionala cykelplanen
· Särskild satsning på kultur för patienter i barnsjukvården
· Förbättrad digital tillgänglighet i vården och anslutningskraven på e-hälsotjänster skärps – samtliga vårdcentraler ska erbjuda direktbokning av besökstider, ge patienter tillgång till journalen via nätet och införa e-Frikort som standard

Presskontakter
Caroline Opsahl
Pressekreterare (M)
070 737 43 35

Rasmus Jonlund
Pressansvarig (L)
070 737 41 83

Simon Olsson
Pressekreterare (KD)
070 737 43 21

Morgan Berglund-Williams
Pressekreterare (C)
070 737 41 42

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*