Budget 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen år 2018

I budgeten för 2018 görs tydliga prioriteringar. Sjukvården och kollektivtrafiken tillförs 2,3 miljarder (4,1%) respektive 332 miljoner kronor (3,3%) mer än i budgeten för 2017. SL:s 30-dagarskort höjs med 30 kronor från 1 januari 2018.

– I budgeten för 2018 sätter vi medborgarna i centrum. Vi effektiviserar byråkrati och konsulter med en halv miljard, för att frigöra pengar till kollektivtrafiken och en köfri sjukvård med primärvården som nav. Livet ska fungera väl i ett snabbt växande län. Mitt löfte till alla skattebetalare i Stockholms län är att vi ska använda varje skattekrona efter bästa förnuft, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– Vi gör åter en rejäl satsning på primärvården och kommer därmed på två år att ha ökat primärvårdens budget med 290 miljoner kronor.~Genom din fasta husläkare ska du kunna få snabb och trygg hjälp med många fler vårdbehov än i dag. Vi fortsätter samtidigt att bygga ut närakuterna för barn och vuxna. Vi slår även vakt om människors rätt att välja vård och få vård i tid och föreslår ett helt nytt, samlat vårdval för äldre, tillsammans med kommunerna, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Antalet barn i Stockholms län ökar med 20–25 procent de kommande åtta åren. Vi satsar därför stort på att öka antalet förlossningsplatser och bygga ut barnsjukvården. Det handlar bland annat om betald utbildning för vidarestudier till barnmorska, en ny barnmottagning på Danderyds sjukhus, närakuter för barn och vuxna, ett centrum för barndiabetes och ett centrum för barn med födoämnesallergier, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Nu presenterar vi en budget för hela Stockholmsregionen, där vi skjuter till omkring tre miljarder kronor till verksamheterna. Vi tar vården närmare stockholmarna samtidigt som vi möter utmaningarna kring bostadsbrist och trängsel på ett hållbart sätt, säger Gustav Hemming (C), miljö- skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Här går det att ladda ner budgeten:
http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/05/Partiernas-budgetforslag-for-2018/

 

Budgeten i siffror

 • Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 99 miljarder kronor för 2018.
 • Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 266 miljoner kronor.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Verksamheterna tillförs 74,6 miljarder kronor i verksamhetsanslag i budgeten för 2018. Det är 3,7 procent eller 2,6 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs i budgeten 59,1 miljarder kronor i för 2018, vilket är 4,1 procent eller 2,3 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
 • Trafiknämnden tillförs 10,3 miljarder kronor i budgeten för 2018 vilket är 3,3 procent eller 332 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 860 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2018.
 • Trafiknämndens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 3,5 procent mellan 2017 och 2018.
 • Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 17 miljarder kronor varav 8,8 miljarder kronor i vården och 8,2 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 116,9 miljarder kronor de närmaste tio åren varav ca 40 miljarder kronor inom hälso- och sjukvården och cirka 77 miljarder kronor inom kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Budgeten i sammanfattning

 • En ny vision fastslås för hela landstinget: En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna
 • Stärkt målstyrning för att få en mer effektiv styrning av nämnder och styrelser liksom deras verksamheter
 • Ökat fokus på primärvården – fortsatt satsning från 2017 om 140 miljoner kronor kompletteras med 150 miljoner kronor för bland annat fast läkarkontakt
 • Intensifierat arbete med att göra Stockholms läns landsting till en attraktiv arbetsgivare, särskilt inom sjukvården, med satsningar på fler utbildningsplatser för AT- och ST-läkare och juniora delade tjänster
 • Stockholms läns landsting ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare
 • Effektiviseringar på närmare en halv miljard kronor (administration och konsulter)
 • Ersättningen till vårdvalsaktörer ska i större utsträckning kopplas till kvaliteten i den utförda vården
 • Driftsättningen av Nya Karolinska Solna fortsätter
 • Utbyggnaden av nya närakuter för barn och vuxna fortsätter
 • Fortsatt planering och investeringar för framtidens förlossning, framför allt med satsningar på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Centrum inrättas för barnallergi, neonatalvård respektive barndiabetes
 • Historisk utbyggnad av kollektivtrafik inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen
 • Citybanan har öppnat och tagits i trafik
 • Tvärbanans Kistagren har börjat byggas
 • Roslagsbanans kapacitetsförstärkning fortsätter
 • Spårväg City byggs ut till T-centralen
 • Framkomlighetskommission ser över trängselproblem i kollektivtrafiken
 • Försök med användning av SL:s periodkort i WÅAB-trafiken under lågsäsong
 • Fortsatt genomförande av den regionala cykelplanen
 • Särskild satsning på kultur för patienter i barnsjukvården
 • Förbättrad digital tillgänglighet i vården och anslutningskraven på e-hälsotjänster skärps – samtliga vårdcentraler ska erbjuda direktbokning av besökstider, ge patienter tillgång till journalen via nätet och införa e-Frikort som standard

Presskontakter
Caroline Opsahl
Pressekreterare (M)
070 737 43 35

Rasmus Jonlund
Pressansvarig (L)
070 737 41 83

Simon Olsson
Pressekreterare (KD)
070 737 43 21

Morgan Berglund-Williams
Pressekreterare (C)
070 737 41 42

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*