Stadshuskansliet

Borgarråd

Anna König Jerlmyr
Oppositionsborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen.
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholmsmässan, KSL, direktionen för Handelshögskolan i Stockholm.
anna.konig.jerlmyr@stockholm.se, 08 508 29 380

Joakim Larsson
Oppositionsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen.
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder, Stadsholmen, KSL.
joakim.larsson@stockholm.se, 08 508 29 077

Cecilia Brinck

Oppositionsborgarråd
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens personal och jämställdhetsutskott, kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, utbildningsnämnden, trafiknämnden, KSL.
cecilia.brinck@stockholm.se08 50829133

Personal


Thord Swedenhammar

Kanslichef
Kansliledning, personal och budget, borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, valnämnden, Stockholms Stadshus AB, Mässfastigheter, Fortum,
sekreterare KS- gruppen.
thord.swedenhammar@stockholm.se, 08 508 29 325, 076 12 29 32


Erik Randberg
Kommunikations- och analyschef
Ledning av pressavdelningen, samordning kommunikation och media, kommunikationsstrategi och planering, varumärkesbyggande, kampanjplanering, omvärldsanalys trender och opinion.
erik.randberg@stockholm.se, 08 508 29 200, 076 12 29 200

Angelica Tessmar
Borgarrådssekreterare åt Anna König Jerlmyr
Stabsfunktion åt gruppledaren. Planering, förberedelse och samordning av gruppledarens politiska åtaganden samt underlag till debatter, tal, artiklar, pressmeddelanden och presentationer åt gruppledaren.
angelica.tessmar@stockholm.se, 08 508 29 157, 076 12 29 157

 

Daniel Carlsson-Mård
Borgarrådssekreterare åt Joakim Larsson
Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, S:t Erik Markutveckling, Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stadsholmen, Bostadsförmedlingen, Stokab, Stockholm Vatten.
daniel.carlsson.mard@stockholm.se, 08 508 29 212,076 12 29 212


Angeliqa Karlernäs
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent åt Anna König Jerlmyr
Annas och Cecilias bokningar och engagemang, kansliets administration, internationella beredningen, Stockholm Business Region, Stockholmsmässan.
angeliqa.karlernas@stockholm.se, 08 508 29 147, 076 12 29 147


Jacob Broman
Biträdande borgarrådssekreterare åt Anna König Jerlmyr
Stadsdelsnämnderna och gruppsekreterare för fullmäktigegruppen.
jacob.broman@stockholm.se, 08-508 29 127, 076-12 29 127

Jennie Lindqvist
Borgarrådssekreterare åt Anna König Jerlmyr (föräldraledig fr.o.m. den 3 april 2017) Arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott, kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, styrgruppen för Fair Trade City, Micasa, Stiftelsen Hotellhem.
jennie.lindqvist@stockholm.se, 08 508 29 157, 076 12 29 157

Susan Vo Bergqvist
Pressekreterare – Föräldrarledig till 4 september 2017
Löpande medierelationer, pressmeddelanden, artiklar, insändare, sociala medier, omvärldsbevakning medier.
susan.vo.bergqvist@stockholm.se
076 12 29 201, 08-508 29 222 (pressjour)

Cecilia Blomberg (vikarie för Jennie Lindqvist t.o.m. den 17 december 2017)
Biträdande borgarrådssekreterare åt Anna König Jerlmyr
E-post: cecilia.blomberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 128, 076-12 29 128

 

Annika BorgPressekreterare
Löpande medierelationer, pressmeddelanden, artiklar, insändare, omvärldsbevakning medier.
E-post:annika.borg@stockholm.se, Telefon:076-12 29 146, 08-508 29 222 (pressjour)
 

Edward Tovi
Digital kommunikatör
Omvärldsbevakning, kommunikation och kampanj digitala medier.
edward.tovi@stockholm.se08-508 292 02, 076-12 292 02

Louise Löwenhav
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent åt Joakim Larsson
Joakims bokningar och engagemang, kansliets ekonomihantering.
louise.lowenhav@stockholm.se, 08-508 29 388, 076-12 29 388

Carolina ZandénBorgarrådssekreterare åt Cecilia Brinck
Kulturnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, utbildningsnämn-den, Stockholm Business Region, Stockholms Hamn, Stockholm Parkering, SISAB, Stockholms Stadsteater, Stokab, Stockholm Vat-ten.
E-post: carolina.zanden@stockholm.se
08-508 29 123, 076-12 29 123