Förbundskansliet Moderaterna i Stockholms stad och län


Oskar Öholm

Chefombudsman
Övergripande ansvar för förbundets verksamhet
oskar.oholm@moderaterna.se
070 350 96 61


Johan Hjelmstrand

Organisationschef
Ansvarig för stadga, formalia och förbundsstämmor
johan.hjelmstrand@moderaterna.se
08 676 80 51, 070 835 94 19

Åsa Edholm
Redovisningsekonom
Ansvarig för löpande ekonomisk redovisning
asa.edholm@moderaterna.se
08 676 81 38, 0721 64 96 98

Oili Stenbeck
Ekonomiassistent
Ansvarig för fakturering och föreningsredovisning
oili.stenbeck@moderaterna.se
08 676 81 69, 072 369 71 29

Anna-Karin Åstedt
Projektledare
Ansvarig kontakt för Oskar Öholm
anna-karin.astedt@moderaterna.se
072 17 17 225

Kommunikation

Mattias Thorsson
Kommunikationschef
Övergripande ansvar för förbundets kommunikation
mattias.thorsson@moderaterna.se
08-676 80 12, 070-865 80 12

Emma Jogic
Projektledare Sociala Medier 
emma.jogic@moderaterna.se
070 604 80 11

Emilia Öije Bergqvist
Fotograf/Grafisk Designer
emilia.oije@moderaterna.se
070 924 25 79

 

Kampanj

Aleksander Lestaric
Kampanjchef
Övergripande ansvar för förbundets kampanjverksamhet
aleksander.lestaric@moderaterna.se
08 676 80 15, 070 409 30 22

Veronica Nordström
Produktionsansvarig (föräldraledig)
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling samt handläggare för Moderata Seniorer
veronica.nordstrom@moderaterna.se

Fredrik Wennerlund
Produktionsansvarig
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling samt handläggare för Moderata Seniorer
fredrik.wennerlund@moderaterna.se
08 676 81 70, 070 940 81 70

Hans Hallin
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar
hans.hallin@moderaterna.se
08 676 80 62, 070 787 81 62

Åsa Bergquist
Medlemsansvarig
Ansvarig för medlemshantering och statistik, handläggare för företagarrådet
asa.bergquist@moderaterna.se
08 676 81 65, 070 209 30 30

Alexander Sima
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar, distribution och material
alexander.sima@moderaterna.se
08 676 80 16, 076 556 86 15

Charlotte Törnstrand
Kampanjarbetare
Charlotte.Tornstrand@moderaterna.se
Tel 0704718171

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

Carl Nordblom
Ombudsman
Övergripande ansvar för MUF Stockholms ekonomi och organisation
carl.nordblom@moderaterna.se
0736828052