Landstingskansliet

Moderaterna i Stockholms läns landsting
Besöksadress: Hantverkargatan 45, Landstingshuset
Postadress: Box 225 50 , 104 22 Stockholm
Växel: 08-737 25 00

För presskontakt, se vidare här

Landstingsråd

Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd, gruppledare
torbjorn.rosdahl@moderat.se
08-737 41 31 (assistent)

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
kristoffer.tamsons@moderat.se
08-737 41 23 (assistent)

Peter Carpelan
Forskning- och personallandstingsråd
peter.carpelan@moderat.se
08 737 41 70 (assistent)

Marie Ljungberg Schött
Sjukvårdslandstingsråd
marie.ljungberg.schott@moderat.se
08 737 41 28 (assistent)

Paul Lindquist
Fastighets- och investeringslandstingsråd
paul.lindquist@moderat.se
08 737 41 25 (assistent)

Ledningskansliet

Carl Rydingstam
Kanslichef
Chef ledningskansliet, politisk planering och samordning inom Alliansen. Bevakar Ägarutskott, LISAB och är gruppsekreterare i den moderata landstingsgruppen
carl.rydingstam@moderat.se
073 682 55 25


Tobias Sjö
Kommunikationschef, biträdande kanslichef
Ledning av kommunikationsavdelningen, samordning av kommunikation och media, kommunikationsstrategi, kampanjplanering och omvärldsanalys.
tobias.sjo@moderat.se
08 737 41 19, 070 737 41 19

Joel Laurén
Stabschef
Bevakar landstingsstyrelsen, landstingsrådsberedningen, kulturnämnden, arbetsutskottet/krisledningsutskottet och moderata gruppstyrelsen. Ansvar för ärendesamordning. Sekreterare i moderata landstingsgruppens valberedning
joel.lauren@moderat.se
08 737 41 53, 070 737 41 53

Kjell Öhrström
Budgetchef
Ansvarar för budget och budgetuppföljning. Bevakar Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, SLL Internfinans AB och Beredningen för utbyggnad tunnelbanan.
070-737 41 46

Anette Heilbrunn Saxby
Landstingsrådssekreterare Fastighets- och investeringsroteln
Bevakar Fastighets- och investeringsberedningen, Locum, Stiftelsen Clara, Tillväxt- och regionplanenämnden, Miljöberedningen och Skärgårdsstiftelsen
anette.heilbrunn.saxby@moderat.se
  070 737 43 61

Hannes Holmér
1:e landstingsrådssekreterare
Bevakar Trafiknämnden, AB SL, WÅAB, Arlanda Forum.
hannes.holmer@moderat.se
070-737 43 74


Gustaf Göthberg

Landstingsrådssekreterare. Ärendehantering. Bevakar Färdtjänstberedningen, Sjötrafikberedningen och Beredningen för trafikplanering.
gustaf.gothberg@moderat.se
070-737 41 24

Jonas Lilleberg Eriksson
Landstingsrådssekreterare Forsknings- och personalroteln
Övergripande samordningsansvar för forsknings- och personalfrågor. Bevakar Personalutskottet, Forskningsberedningen, Innovationsberedningen och Samrådsorgan med KSL vid Berga Naturbruksgymnasium och ärendehantering.
jonas.lilleberg-eriksson@moderat.se
08 737 41 82, 070 737 41 82

Erika Falck
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons. Ärendehantering, fakturahantering, brevsvar, diarium och kalender för Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons.
erika.falck@moderat.se
070 737 43 57

Jasmin Farid
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Ärendehantering, brevsvar, rese- och representationsutskottet, diarium och kalender för Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Bevakar Moderata landstingsgruppen, SKL, Strukturfondspartnerskapet, Stiftelsen Electrum, Mälardalsrådet och Stockholmsregionens Europaförening.
jasmin.farid@moderat.se,
070-737 43 73

Claës Wersäll
Pressekreterare Trafik
claes.wersall@moderat.se
070 737 41 90


Dennis Wedin
Politiskt sakkunnig Sjukvårdsroteln
Övergripande samordningsansvar för sjukvårdsfrågor, strategi och policy.
dennis.wedin@moderat.se
072 239 74 55