Landstingskansliet

 

Landstingsråd

Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd, gruppledare
torbjorn.rosdahl@moderat.se
08-737 41 31 (assistent)

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
kristoffer.tamsons@moderat.se
08-737 41 23 (assistent)

Peter Carpelan
Forskning- och personallandstingsråd
peter.carpelan@moderat.se
08 737 41 70 (assistent)

Marie Ljungberg Schött
Sjukvårdslandstingsråd
marie.ljungberg.schott@moderat.se
08 737 41 28 (assistent)

Paul Lindquist
Fastighets- och investeringslandstingsråd
paul.lindquist@moderat.se
08 737 41 25 (assistent)

Ledningskansliet

Carl Rydingstam
Kanslichef
Chef ledningskansliet, politisk planering och samordning inom Alliansen. Bevakar Ägarutskott, LISAB, gruppsekreterare i den moderata landstingsgruppen
carl.rydingstam@moderat.se
073 682 55 25


Tobias Sjö
Kommunikationschef, biträdande kanslichef
Ledning av kommunikationsavdelningen, samordning av kommunikation och media, kommunikationsstrategi, kampanjplanering och omvärldsanalys.
tobias.sjo@moderat.se
08 737 41 19, 070 737 41 19


Joel Laurén

Stabschef
Bevakar landstingsstyrelsen, landstingsrådsberedningen, kulturnämnden, arbetsutskottet/krisledningsutskottet och moderata gruppstyrelsen. Ansvar för ärendesamordning. Sekreterare i moderata landstingsgruppens valberedning
joel.lauren@moderat.se
08 737 41 53, 070 737 41 53

Kjell Öhrström
Budgetchef
Ansvarar för budget och budgetuppföljning. Bevakar Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, SLL Internfinans AB och Beredn för utbyggnad tunnelbanan.
070-737 41 46

Anette Heilbrunn Saxby
Landstingsrådssekreterare
Bevakar Fastighets- och invest beredn, Locum, Stiftelsen Clara, Tillväx- och regionplanenämnden, Miljöberedn och Skärgårdsstiftelsen
anette.heilbrunn.saxby@moderat.se
070 737 43 61

Hannes Holmér
1:e landstingsrådssekreterare
Bevakar Trafiknämnden, AB SL, WÅAB, Arlanda Forum.
hannes.holmer@moderat.se
070-737 43 74

Gustaf Göthberg
Landstingsrådssekreterare. Ärendehantering. Bevakar Färdtjänstberedningen, Sjötrafikberedningen, Beredningen för trafikplanering.
gustaf.gothberg@moderat.se
070-737 41 24

Pernilla Ohlin
1:e landstingsrådssekreterare (Föräldraledig)
Bevakar HSN, Sjukvårdsstyrelserna, Vårdvalsberedningen, Tandvårdsberedningen, Barn- och kvinnosjukvårdsberedningen, PaN, Ledningsgruppen för operation kvinnofrid.
pernilla.ohlin@moderat.se
08 737 41 32, 070 737 41 32

Jonas Lilleberg Eriksson
Landstingsrådssekreterare
Övergripande samordningsansvar för forsknings- och personalfrågor. Bevakar Personalutskottet, Forskningsberedningen, Innovationsberedningen och Samrådsorgan med KSL vid Berga Naturbruksgymnasium och ärendehantering.
jonas.lilleberg-eriksson@moderat.se
08 737 41 82, 070 737 41 82

Erika Falck
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons. Ärendehantering, fakturahantering, brevsvar, diarium och kalender för Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Kristoffer Tamsons.
erika.falck@moderat.se
070 737 43 57

Sofia Mattsson Buhlin
Landstingsrådssekreterare (vikarierande för Pernilla Ohlin)
Bevakar Hälso- och sjukvårdsnämnden, Sjukvårdsstyrelserna, Vårdvalsberedningen, Tandvårdsberedningen, Barn- och kvinnosjukvårdsberedningen, Patientnämnden, Ledningsgruppen för operation kvinnofrid, Akutsjukvårdsberedningen, Folkhälsa- och psykiatriberedningen, Beredningen för stora folksjukdomar, Rikssjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling, Pensionärsrådet, Samverkansnämnden Stockholm-Gotland.
sofia.buhlin@moderat.se
070 737 00 84

Jasmin Farid
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Ärendehantering, brevsvar, rese- och representationsutskottet, diarium och kalender för Torbjörn Rosdahl och Paul Lindquist. Bevakar Moderata landstingsgruppen, SKL, Strukturfondspartnerskapet, Stiftelsen Electrum, Mälardalsrådet och Stockholmsregionens Europaförening.
jasmin.farid@moderat.se, 070-737 43 73

Filip Wiljander
Praktikant
Filip.wiljander@moderat.se
070-737 74 77

Johanna Schreiber
Pressekreterare
Pressekreterare Finans och sjukvård
072 538 95 50, 08-737 33 33 (pressjour)

Claës Wersäll
Pressekreterare Trafik och Personal
claes.wersall@moderat.se
070 737 41 90, 08-737 33 33 (pressjour)