Moderaterna i Stockholms läns landsting

Finansroteln


Torbjörn Rosdahl

Finanslandstingsråd, gruppledare
Ansvar för finansfrågor, övergripande struktur- och organisationsfrågor, internationella frågor, beredningen för Nya Karolinska universitetssjukhuset samt ägarens ombud i samtliga bolag och stiftelser
08 737 41 31

Charlotte Broberg
Biträdande finanslandstingsråd
Ansvar för tillväxt- och regionplanering, fastighets- och investeringsfrågor samt Locum. Biträder finanslandstingsrådet.
08 737 41 70

Kristoffer Tamsons
Kanslichef
kristoffer.tamsons@moderat.se
070 737 41 52

André Assarsson
Chefsstrateg
Politisk planering och politisk kommunikation
andre.assarsson@moderat.se
08 737 41 87, 070 737 41 87

Gabriella Norén
Biträdande kanslichef
Bevakar budget- och finansfrågor, ekonomisk uppföljning och ägarstyrning, internfinans samt produktions- och personalfrågor.
gabriella.noren@moderat.se
08 737 41 46, 070 737 41 46

Tobias Sjö
Stabschef
Övergripande ärendeprocessen, Landstingsstyrelsen, Arbetsutskottet och Forskningsberedningen
tobias.sjo@moderat.se
08 737 41 19, 070 737 41 19

Henrik Thunes
Landstingsrådssekreterare
Landstingsgruppen och interninformation, SKL, tal till Torbjörn
henrik.thunes@moderat.se
08 737 41 24, 070 737 41 24

Joel Laurén
Landstingsrådssekreterare
Kulturnämnden, Valberedningen, Ekonomi- och personaladministration, ärendeadministration för landstingsrådsberedningen och landstingsstyrelsen, kontaktperson IT-frågor. Assistent till finanslandstingsråden (diarium, kalender, telefon och brevsvar)
joel.lauren@moderat.se
08 737 41 53, 070 737 41 53

Jeppe Calom
Landstingsrådssekreterare
Fastighets- och investeringsfrågor, Tillväxt- och regionplanering, Miljö- och skärgård, Locum och tal till Charlotte.
jeppe.calom@moderat.se
08 737 41 34, 070 737 41 34

Charles Westerberg
Pressekreterare
Finanslandstingsrådens mediakontakter, Sociala medier
charles.westerberg@moderat.se
070 737 30 12

Katarina Eriksson Lönnbring
Pressekreterare
katarina.eriksson.lonnbring@moderat.se
08 737 41 26, 070 737 41 26

Hälso- och sjukvårdsroteln


Filippa Reinfeldt
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden, övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.
08 737 41 23

Lars Joakim Lundquist
Biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Ansvar för akutsjukvård samt riks- och regionsjukvårdsfrågor. Biträder hälso- och sjukvårdslandstingsrådet.
08 737 41 25

Carl Rydingstam
1:e landstingsrådssekreterare
Bevakar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje samt hälso- och sjukvårdsfrågor inom SKL.
carl.rydingstam@moderat.se
08 737 41 94, 073 682 55 25

Pernilla Ohlin
Landstingsrådssekreterare
Bevakar Sjukvårdsstyrelse Söder, Sjukvårdsstyrelse Norr, frågor om barn- unga och kvinnosjukvård folkhälsa, psykiatri och tandvård samt Patientnämnden och KSL.
pernilla.ohlin@moderat.se
08 737 41 32, 070 737 41 32

Katja Isacsson
Landstingsrådssekreterare
Tal till Filippa, samt bevakar Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö, frågor om akutsjukvård, E-hälsa och öppna jämförelser, äldre och multisjuka, Rikssjukvårdsnämnden och regionsjukvård Stockholm-Gotland.
katja.isacsson@moderat.se
08 737 41 02, 070 737 41 02

Gustaf Stenlund
Presschef
Pressekreterare till sjukvårdslandstingsråden och ansvarar för övergripande pressfrågor, medieplanering och utveckling samt samordning inom alliansen
gustaf.stenlund@moderat.se
08 737 45 05, 070 737 45 05

Maria Olovsson
Landstingsrådssekreterare
Assistent till sjukvårdslandstingsråden (diarium, kalender, telefon och brevsvar).
maria.olovsson@moderat.se
08 737 41 30, 070 737 41 30

Sverre Royen Linton
Landstingsrådssekreterare
Ansvarar för att ta fram underlag, artiklar, brevsvar, enkäter.
sverre.linton@moderat.se
070-737 41 08

Trafikroteln


Christer G Wennerholm

Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
Ansvar för övergripande kollektivtrafikfrågor och Trafiknämnden
08 737 41 28

Erik Ottoson
Landstingsrådssekreterare
Bevakar övergripande kollektivtrafikfrågor, MÄLAB, Spårvagnsstäderna samt Trafiknämnden
erik.ottoson@moderat.se
08-737 41 29, 070 737 41 29

Jonas Lilleberg Eriksson
Landstingsrådssekreterare
Bevakar sjötrafikfrågor, färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor samt Mälardalsrådet och Svensk Kollektivtrafik. Trafiklandstingsrådets diarium, brevsvar, kalender samt telefon.
jonas.lilleberg-eriksson@moderat.se
08 737 41 82, 070 737 41 82

Claes Wersäll
Pressekreterare
Ansvar för Trafiklandstingsrådets mediakontakter och sociala medier
claes.wersall@moderat.se
070 737 41 90