Landstingskansliet

 

Landstingsråd

Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd, gruppledare
torbjorn.rosdahl@moderat.se
08 737 41 31

Kristoffer Tamsons
Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
kristoffer.tamsons@moderat.se
08 737 41 23

Peter Carpelan
Forskning- och personallandstingsråd
peter.carpelan@moderat.se
08 737 41 70

Marie Ljungberg Schött
Sjukvårdslandstingsråd
marie.ljungberg.schott@moderat.se
08 737 41 28

Paul Lindquist
Fastighets- och investeringslandstingsråd
paul.lindquist@moderat.se
08 737 41 25

Ledningskansliet

Carl Rydingstam
Kanslichef
Chef ledningskansliet, politisk planering och samordning inom Alliansen. Bevakar Ägarutskott, LISAB, gruppsekreterare i den moderata landstingsgruppen
carl.rydingstam@moderat.se
073 682 55 25


Tobias Sjö
Kommunikationschef
Bevakar LS, LRB, AU/Krisledn utskott, och Stockholmsregionens Europaförening
tobias.sjo@moderat.se
08 737 41 19, 070 737 41 19


Joel Laurén

Stabschef
Bevakar KuN, Moderata landstingsgruppen, Gruppstyrelsen och Mälardalsrådet. Sekreterare i moderata landstingsgruppens valberedning
joel.lauren@moderat.se
08 737 41 53, 070 737 41 53

Kjell Öhrström
Budgetchef
Ansvarar för budget och budgetuppföljning. Bevakar Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg, SLL Internfinans AB och Beredn för utbyggnad tunnelbanan.
070-737 41 46

Anette Heilbrunn Saxby
Landstingsrådssekreterare
Bevakar Fastighets- och invest beredn, Locum, Stiftelsen Clara, Tillväx- och regionplanenämnden, Miljöberedn och Skärgårdsstiftelsen
anette.heilbrunn.saxby@moderat.se
070 737 43 61

Hannes Holmér
1:e landstingsrådssekreterare
Bevakar Trafiknämnden, Trafikplaneberedningen, AB SL, WÅAB, Arlanda Forum och Mälardalsrådet
hannes.holmer@moderat.se
070-737 43 74

Gustaf Göthberg
Landstingsrådssekreterare. Bevakar Färdtjänstberedningen, Sjötrafikberedningen, Beredningen för regionplanering. Landstingsrådssekreterare åt Kristoffer Tamsons.
gustaf.gothberg@moderat.se
070-737 41 24

Pernilla Ohlin
1:e landstingsrådssekreterare
Bevakar HSN, Sjukvårdsstyrelserna, Vårdvalsberedningen, Tandvårdsberedningen, Barn- och kvinnosjukvårdsberedningen, PaN, Ledningsgruppen för operation kvinnofrid
pernilla.ohlin@moderat.se
08 737 41 32, 070 737 41 32


Henrik Benterås Lucht

Landstingsrådssekreterare
Bevakar Akutsjukvårdsberedningen, Folkhälsa- och psykiatriberedningen, Beredningen för stora folksjukdomar, Rikssjukvårdsnämnden, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling, Pensionärsrådet, Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
08 737 41 02, 070 737 41 02

Jonas Lilleberg Eriksson
Landstingsrådssekreterare
Bevakar Personalutskottet, Forskningsberedningen, Innovationsberedningen och Samrådsorgan med KSL vid Berga Naturbruksgymnasium
jonas.lilleberg-eriksson@moderat.se
08 737 41 82, 070 737 41 82

Erika Falck
Landstingsrådssekreterare
Assistent till Marie Ljungberg Schött och Peter Carpelan. Ärendehantering, brevsvar sjukvårdsfrågor, diarium och kalender för Marie Ljungberg Schött och Peter Carpelan
erika.falck@moderat.se
070 737 43 57

Sofia Mattsson Buhlin
Landstingsrådssekreterare
Bevakar Moderata landstingsgruppen, Mälardalsrådet, SKL,Strukturfondspartnerskapet,Stockholmsregionens Europaförening, Stiftelsen Electrum
sofia.buhlin@moderat.se
070 737 00 84

Johanna Schreiber
Pressekreterare
Pressekreterare Finans och sjukvård
072 538 95 50, 08-737 33 33 (pressjour)

Claës Wersäll
Pressekreterare Trafik och Personal
claes.wersall@moderat.se
070 737 41 90, 08-737 33 33 (pressjour)