Kandidat 2018

 

 

 

 

ÖVERSIKT AV NOMINERINGSPROCESSENS OLIKA STEG

> Bli medlem/betala medlemsavgiften för att få rösta och kandidera
   (senast 30 juni)

> Anmäla sig för att bli kandidat (senast 31 juli)

 

  • Fyll i presentation, ladda upp bild, lämna in kandidatförsäkran och blanketter
    (senast 3 september)
  • Enbart för riksdagen: föreningarna prioriterar kandidater till riksdagen
  • Intervjuer med nomineringskommitté
  • Medlemmarna röstar (25 september – 3 oktober kl 17:00)
  • Obligatorisk kandidatutbildning (startar 4 oktober kl 17.00)
  • Förslag till valsedel (10 dagar nomineringsstämman)
  • Nomineringsstämma beslutar om valsedel (november-februari)
  • Valsedlarna lämnas in till valmyndigheten (april 2018)