Fler jobb

– Tack vare ”Jobbtorgen”

För att öka sysselsättningen i Järva har vi skapat olika ”Jobbtorg” – träffpunkter dit medborgare i alla åldrar kan söka sig för att få stöd och coachning i sitt jobbsökande. Det finns också specifika ungdomstorg som fokuserar på yngre och deras etablering på arbetsmarknaden.

Förutom jobbtorgen har vi också startat upp samarbeten mellan de kommunala bostadsbolagen i Järva, som numera arbetar för att anställa lokalt. Detta skapar arbetstillfällen och en ökad ansvarskänsla för sitt bostadsområde.