Om mig

Jag har varit politiskt intresserad och engagerad under många år. Det som driver mig är att när jag ser saker och ting som skulle kunna fungera så mycket bättre, då vill jag försöka göra en insats för att förändra och förbättra. Jag tror att min politiska styrka ligger i att jag gärna lyssnar på andra människor och tar till mig deras åsikter och erfarenheter. Dessutom anser jag att det är viktigt att våga lyfta fram andra personer och det som de kan och har åstadkommit.

Jag älskar Stockholm men ser att det på många håll i vår stad finns problem som måste lösas. Men jag ser också en otrolig potential i områden där andra bara väljer att se misär och olycka. För mig handlar det om att lyfta fram ett områdes styrkor och svagheter – styrkorna för att stärka de människor som bor och verkar i området och svagheterna för att det är just dem som vi måste ta till politiska verktyg för att lösa.

Järvaintervju med ABC, april 2009

Järvaintervju med ABC, april 2009

Målet är att hela Stockholm ska vara attraktivt. Jag brukar säga att människor som flyttar till Stockholm ska ha svårt att välja vilken stadsdel som man vill bosätta sig i – svårt eftersom hela Stockholm ska utgöras av attraktiva och mångfacetterade områden.

Uppväxtåren

Det var under gymnasietiden på Södra Latin som mitt politiska intresse väcktes och jag såg snart till att ordna ett antal debatter och presentationer på skolan. På Södra Latin var de flesta politiskt medvetna och det var alltid högt i tak under diskussionerna. På hösten 1988 kontaktade jag Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och började engagera mig i södermalmskretsens arbete. I Södra Latins MSU-förening (Moderat skolungdom) fick jag det första styrelseuppdraget och därefter följde ett tioårigt engagemang inom MUF i Stockholm. I mitten av 90-talet var jag ordförande för den då största föreningen inom ungdomsförbundet, Södermalms MUF.

Föräldrarna, butiker och arbete

Mina föräldrar hade flera butiker på Södermalm och på helgerna brukade jag oftast arbeta bakom butiksdisken. Utan tvekan har mammas och pappas företag präglat min politiska hemvist. Det var tuffa villkor för småföretagare emellanåt. Men företagandet skapade också en form av frihet som mina föräldrar sökte och under många år lekte jag med tanken att gå i mammas och pappas fotspår. Så blev det dock inte.

Under gymnasietiden helgarbetade jag också som restaurangbiträde och under en kort tid som vårdbiträde. Under de statsvetenskapliga studierna vid universitetet fick en väktartjänst dryga ut studielånet och från mitten av 90-talet arbetade jag som fastighetsförvaltare vid sidan av politiken, som sedermera kom att bli mitt största intresse.

"Spadtag" för bostadshus i Axelsberg, våren 2009.

"Spadtag" för bostadshus i Axelsberg, våren 2009.

De politiska uppdragen

År 1991 kom jag in som suppleant i Stockholms kommunfullmäktige och hamnade i den centrala socialnämnden där jag sedan var ledamot i tio år. Under denna tid koncentrerade jag mig först på missbrukarvård och sedan på tillståndsfrågor för restauranger. Jag var ordförande i Tillståndsutskottet och var med och införde möjligheten till fem-öppna krogar. Under perioden 1994-1998 var jag också nämndeman vid Stockholms Tingsrätt.

Jag har sysslat med det mesta inom politiken. År 1998 blev jag ordförande för stadsdelsnämnden Maria Gamla stan och blev 2001 vald till stadens överförmyndare – ett uppdrag jag hade fram till 2008. Fram till 2007 satt jag i Advisory Board för European Cities Against Drugs och sedan 2006 i bolagsstyrelsen för Europakorridoren AB. Jag var även gruppledare under en tid i Integrationsnämnden och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Sedan några år tillbaka är jag ordförande i Exploateringsnämnden, den nämnd som ansvarar för stadens markförvaltning.

Promenad i ytterstaden en kall februaridag, 2009.

Promenad i ytterstaden en kall februaridag, 2009.

Fritiden

Vid sidan av politiken har jag suttit i flera styrelser för ideella föreningar, bland annat för Stiftelsen Fountain House. Sedan 1995 har jag varit engagerad i Stiftelsen Maria Elementarskola och var några år styrelsens ordförande.

Besök på Solvallas travskola, december 2009.

Besök på Solvallas travskola, december 2009.

När jag är ledig vill jag vara med min familj. Om det finns någon tid över tycker jag om att läsa biografier och poesi. Stundom lyckas en och annan oljemålning lämna staffliet.

Joakim