Ökad trygghet

– Och polistätast i länet

Arbetet med Järvalyftet har gett resultat. Idag upplever invånarna en ökad trygghet, allt fler kan tänka sig bo i Järvaområdet, allt färre individer flyttar därifrån och fler trivs i sitt bostadsområde.

Förutom alliansens många satsningar för ungdomar boende i Järva – såsom feriearbeten, lov-aktiviteter, sociala insatser, medborgarvärdar och sociala insatsgrupper – har den viktigaste nyckelfaktorn för den positiva utvecklingen varit ett idag väl fungerande samarbete mellan kommun, polis, Socialtjänst, skola och frivilliga. Tack vare det goda samverkansarbetet fångar vi idag bättre upp de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och utveckla en kriminell livsstil.

Fokus på barn och unga
Under alliansens mandatperioder har vi också anslagit sammanlagt 450 miljoner kronor till olika ”mjukare” satsningar inom Järvalyftet med ett tydligt fokus på barn och ungdomar; Alltifrån feriearbeten, lov-aktiviteter till sociala insatser som medborgarvärdar och sociala insatsgrupper.

En viktig faktor för minskningen av brott bland de unga är just feriearbeten. Sedan 2007 har vi årligen ökat antalet feriejobb till ungdomar, vilket tenderar att göra loven lite lugnare samtidigt som de unga får viktig erfarenhet i form av en första kontakt med arbetslivet och att tjäna egna pengar. Detta år erbjuder vi inte bara feriearbete till sommaren utan också under jullovet.

Nedan kan du läsa om några av alla våra satsningar för unga i Järva:

  • Trygghetsvärdar i Tensta (2,5 mkr) – Trygghetsvärdarna samarbetar med fastighetsföreningen där personer med lokal förankring utbildas till väktare för att öka trygghet och trivsel i området.
  • ”Trygg i Tensta” (3 mkr) – En riktad satsning för barn och unga i Tensta där man utbildar ledarassistenter och aspiranter i att förebygga kriminalitet, missbruk och utanförskap.
  • Sociala insatsgrupper (1,6 mkr) – En samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra aktörer som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet.
  • Medborgarvärdar (1,3 mkr) – Medborgarvärdarna fungerar som goda förebilder och arbetar med att öka ungdomarnas integration i samhället. Projektet syftar också till att minska risken för missbruk och kriminalitet.
  • Feriearbeten (20 mkr)Över 1600 Järvaungdomar sommarjobbade sommaren 2013. Ett kvitto på nyttan av satsningen är att de polisanmälda brotten under exempelvis julloven i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde minskade med 42% från 2006 till 2011.

Polistätast i länet
Själva oroligheterna i Husby förra våren var till stor del en polisiär fråga. Arbetet i Husby och hela Järva har fortsatt, om än i ökad takt, efter oroligheterna. Staden har framförallt fokuserat på att förstärkta nattvandringar och samarbetet mellan kommun, polis, socialtjänst, skola och frivilliga. Vissa insatser intensifierades också direkt efter kravallerna, såsom:

  • Ungdomsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar fick utökade öppettider
  • Fältgruppen, ungdomsvärdar och medborgarvärdar förlängde sin arbetstid och utökade sin närvaro i Husby. Uppdraget var att bidra till att trygghet återskapades
  • Förvaltningens verksamheter stödde och samverkade med det lokala civilsamhället i form av nattvandrare, föreningar och företagare i syfte att skapa lugn och trygghet i området

Vi utökade också polisstyrkan med 50 nya poliser i Södra Järva i april i år, och vi planerar att öka antalet ytterligare till 75 stycken under sommaren. Området blir då det polistätaste i länet. Till hösten anställs ytterligare poliser när den nya polisstationen i Rinkeby är färdigrenoverad.