Förenings- och fritidsverksamhet

Inom Järva erbjuder vi olika former av lov-aktiviteter för unga, där vi satsat 2,3 mkr för innevarande år. Lov-aktiviteterna är till exmepel dagkollon och andra aktiviteter och evenemang för unga i närområdet under sommarloven för de som inte har möjlighet att åka på semester. Nu satsar vi dessutom på att erbjuda lov-aktiviteter, inte bara under sommaren, utan också under julloven.

Andra aktiviteter vi initierat för unga är:

 • Husby kulturkvarter – Ungdomsverksamhet i Husby där projekt såsom Kulturskolan, stadsdelsbiblioteket, Husby konsthall, Reactor, Husby ungdomsgård, Film Stockholm (landstinget), Rädda Barnen, Berättarministeriet, Tjejforum m.fl. ingår.
 • Fältgrupper – Grupperna utökas med extra fältassistenter med inriktning på äldre ungdomar.
 • Fryshuset – Stadsdelsnämnden har beviljat Fryshuset ett bidrag om 3,8 mnkr för att bedriva trygghetsskapande verksamhet i Husby.
 • Husby 3:an – Ett medborgarförslag från ungdomar i Husby har lett till att spontanidrottsplatsen Husby 3:an har rustats upp till en konstgräsplan
 • Ungdomsfestival 164 – en festival som blivit en årlig tillställning på Valborgsmässoafton vid Kista ungdomsgård, vilken arrangeras av ungdomar med bistånd av ungdomsverksamheterna.
 • Unga Ambassadörer Rinkeby-Kista – Samverkan med andra skolornas elevråd och ungdomsgårdars demokratiarbete.
 • Drive-in-fotboll – anordnas i Husbyhallen
 • Idrottslyftet i Järva (2.0 mkr) – Idrottsnämnden har beviljats anslag för att i samarbete med idrottsrörelsen, skolorna och stadsdelarna organisera riktade idrottsaktiviteter till unga i Järva.
 • Berättarministeriet – En ”skrivarverkstad” i Södertälje och en i Järva som vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn.
 • X-Cons – En ideell organisation för äldre ungdomar som vill bryta med sin kriminalitet, har etablerats i stadsdelsområdet.

Samlingsplatser och föreningsliv
Vi vill också skapa bra platser för samvaro och föreningsliv. Några av de satningar vi gjort i Järva är:

 • ”Husby träff” –  Renoveringen och flytten av HUsby Träff 2012 var en uppgörelse mellan Svenska bostäder och Röda korset som drev verksamheten i samlingslokalen. Flytten innebar, förutom att Röda korset enligt önskemål får billigare hyra, att det skapas bättre förutsättningar för socialt företagande och ökade möjligheter till arbetsträning. Lokalerna minskade med omkring 100 kvm, de nya är 578 kvm. Samtidigt ryms fortfarande samma antal personer i lokalerna och verksamheten bedrivs i samma utsträckning och omfång som tidigare. Lokalen har dock fettavskiljare, vilket möjliggör matlagning – ett önskemål från flera av föreningarna. I de tidigare lokalerna har Stockholms stads serviceförvaltning flyttat in, vilket innebär 80 extra jobb i Husby centrum.
 • Gemensam mötesplats i Grimsta (1.4 mkr) – tillsammans med Grimstaskolan, Svenska Bostäder och stadsdelsförvaltningen planeras en gemensam plats där möjlighet ges till möten och föreningsverksamhet.