Kategoriarkiv: Uncategorized

Invigning av Tensta Parkour

Idag invigde Joakim, tillsammans med Spånga-Tensta stadsdel, GIH och Adam Tensta, Tensta Parkouranläggning.
Därmed är Sveriges första specialdesignade parkouranläggning invigd. Parken är en av flera satsningar som Stockholms stad gör under jubileumsfirandet av OS 1912.

Anläggningen är ett samarbete mellan Spånga-Tensta sdf, GIH samt Stockholm Parkour Academi men finansieras genom Järvalyftet. Upprustningen av Nydalsparken (i vilken anläggningen ligger) har pågått sedan 2008 och är nu äntligen klar.

Vår förhoppning är att Parkouranläggningen ska bidra till att fler människor besöker Tensta och upptäcker de positiva saker som finns i området. Vi tror att detta kommer till att sätta Tensta på kartan.

/ Charlotte


Stor satsning på hemtjänsten

Budgeten som presenterades i veckan innebär bland annat en förstärkning av äldreomsorgen i Stockholms stad, främst inom hemtjänsten. I budgeten satsas 140 miljoner extra på ersättningen till hemtjänstutförarna nästa år. Det är en historisk satsning som höjer kvaliteten på den vård och omsorg som de äldre får i sina hem. I hemtjänstutförarnas arbete förekommer moment som inte kan eller ska stressas fram. Med en högre ersättning kan arbetet utföras med högre kvalitet och framförallt minskad stress, något som gynnar såväl medarbetare som de äldre. Dessutom kommer vi under senhösten att presentera ett nytt fördelningssystem som ersätter dagens 17 biståndsnivåer, något som förenklar i fördelningen av de tillförda resurserna.

/Sandra

 

Stockholm rustar miljonprogrammen utan statliga medel Tommy Waidelich

Socialdemokraterna föreslår i sin budgetmotion att införa en modell med statliga lånegarantier för upprustning och energieffektivisering av flerfamiljsfastigheter. Statliga skattemedel är således Socialdemokraternas lösning är på det eftersatta underhållet i Sveriges miljonprogramområden. I Stockholms stad pågår sedan ett par år tillbaka omfattande upprustningar och energieffektiviseringar inom miljonprogrammen.

– Stockholms stad visar att det är möjligt att rusta upp och energieffektivisera miljonprogrammen utan statligt stöd, något som kanske borde intressera Tommy Waidelich, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Jag har tidigare inbjudit Miljöpartiets Gustav Fridolin till en guidad tur i stadsdelarna runt Järva. Förslagsvis borde även Tommy Waidelich följa med på denna tur och titta på vilka satsningar som genomförs i syfte att göra stadsdelarna runt Järvafältet till ett av stadens miljöprofilområden, säger Joakim Larsson (M)

Fakta
Under en tioårsperiod, samma tidsspann som det tog att bygga miljonprogramsbostäderna i Järva, kommer staden investera över 10 miljarder i renoveringar och energieffektiviseringar. Detta arbete har föregåtts av en bred dialog med 15 000 av de 60 000 boende i Järvaområdet, som har inkommit med 30 000 förslag till förbättringar. Utöver de omfattande renoveringarna i Järvaområdet så renoverar nu de kommunala bostadsbolagen i Stockholm alla eftersatta lägenheter i staden byggda under samma tidsperiod.

Unik satsning ger fler anställda inom demensvården

Idag finns en artikel på sidan tolv i Dagens nyheter där  Joakim Larsson intervjuas om Stockholms stads stora satsning på att öka bemanningen på demensboenden. I år har 283 avdelningar beviljats extrapengar och totalt är det 150 miljoner kronor som kommer att fördelas ut under de kommande tre åren. Mer info finns också i pressmeddelandet som du hittar här och även citeras i branschtidningen Ronden.

/Helena

Boendedialog i Farsta strand

I fredags besökte Joakim och jag den sista återkopplingsdialogen för den här gången. Farsta strand stod på tur och många trotsade vädrets makter och besökte dialogen under fredagen. Mottagandet bland de boende var välkomnande och många uppskattade de åtgärder som genomförts. Nedan följer ett urval av åtgärder som genomförts i Farsta strand.

• Inventering av parkvägar
• Sly och buskar har röjts
• Blomsterplantering
• Fontändammens trappa har reparerats
• Forsängens parklek ska rustas upp
• Strandpromenaden har städats av Stockholmsvärdarna
• Belysning har bytts ut, övergripande bättre belysning
• Renovering av fastigheter
• Markupprustningar på flera fastigheter
• Tvättstugor har byggts
• Renovering av tak, fönster och balkonger Installering av ett nytt sophanteringssystem
• Förenklad kompostering
• Upprustning av lekplatser
• En roddbåt och flytvästar kommer finnas till utlåning vid vattnet
• En minicentrumutredning har gjorts
• Sommarjobb har ordnats för ungdomar på Edö café

Precis som vid tidigare boendedialoger så fanns det något för alla; boendedialogtåget visade runt i området , lekhörna för barnen, lokala band som stod för underhållningen samt utdelning av månadshyror för de som tyckt till om boendedialogen och sitt område.

Till hösten drar boendedialogerna vidare, på tur står Skärholmen och Fagersjö. Uppdatering om datum kommer inom kort.

/ Charlotte

Foto: Fredrik Persson

Nu förstärker vi ytterstadsarbetet ytterligare!

Igår beslutade kommunstyrelsen att tillföra ytterligare medel till arbetet med stadens ytterstadsutveckling. Utöver de satsningar som staden redan gör inom ramen för ordinarie budget så avsatte kommunstyrelsen ytterligare 200 miljoner till ytterstadsarbetet.

Tanken är att pengarnas ska förstärka Stockholms stads satsningar i ytterstaden ytterligare och ska fungera som ett komplement till den verksamhet som redan bedrivs inom ordinarie verksamheter. Det är dock centralt att de verksamheter som startas igång med hjälp av dessa projektmedel på sikt tas upp och integreras inom ordinarie verksamhet för att få till den nödvändiga långsiktighet som ytterstadsarbete behöver.

Av de 200 miljoner som vi avsatte för ytterstaden 2007 så har 75 % gått till barn- och ungdomsrelaterade verksamheter och aktiviteter. Detta fokus kommer vi att behålla även under denna mandatperiod även om pengarna denna period kommer få en större spridning med ett tydligare fokus på Söderort än vad som varit tidigare. Så sent som i veckan beviljades Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 6,8 miljoner på trygghetsskapande ungdomsverksamheter under tre år.

Genom de pengar som avsattes 2007 har vi bland annat satsat 24 miljoner på sommarlovsaktiviteter och feriejobb till ungdomarna i järvaområdet men även på att förstärka idrotts- och utbildningsmöjligheterna. Vi har även skapar förutsättningar för att starta och driva Tensta Community Center och startat lärlingsutbildningen Järvalärling.
Nu utvecklar vi konceptet och ser gärna att flera av de framgångsrika verksamheter som dragits igång i Järva ska kunna utvecklas i andra delar av ytterstaden.

De medel som vi avsätter är väldigt viktiga för ytterstadsarbetet och vi kan redan nu skönja positiva resultat. Förutom att människor trivs och väljer att bo kvar i sina bostadsområden i en högre utsträckning än tidigare så ser vi även resultat i form av lugnare skollov och minskad kriminalitet. På julloven mellan 2006-2010 har brottsligheten minskat med 43%!

Satsningen omnämndes bland annat i gårdagens ABC, se inslaget här (06.25 in i klippet).

/ Joakim

Inspirerande dag med Silviahemmet

I fredags var Joakim och jag på Stiftelsen Silviahemmets inspirationsdag. Det var en både kunskapsspäckad och faktiskt också rolig dag där vi orienterade oss om äldreomsorgens utmaningar när det gäller demenssjukdom.

En stark upplevelse var att inse att det inte räcker med ens den bästa välvilja inom demensvården. Silviahemmets rektor Margareta Skog varnade i sitt anförande om för att fråga alltför mycket eller uppmana den demenssjuke att minnas vissa saker. Det kan skapa stor oro och vara nedbrytande för självkänslan. I andra fall kan demenssjukdomen göra att traumatiska minnen bubblar upp till ytan och ger upphov till oväntade reaktioner och ren ångest i till synes odramatiska vardagssituationer. Silviasjuksköterskan Kajsa Båkmans berättelser om hur boende på judiska hemmet plötsligt kan färdas i tiden, tillbaka till andra världskriget, var mäktigt starka och gripande.

Glädjande var att få höra om aktuell alzheimerforskning av Johan Sundelöf från Uppsala Universitet. Hoppet om ett vaccin i en inte alltför avlägsen framtid lever i allra högsta grad.

Alzheimerfondens ordförande Stefan Sauk rev ner dånande applåder när han läste upp en stark berättelse om hur det är att långsamt bli varse att man inte bara är glömsk, utan att det handlar om begynnande Alzheimer.

Utöver att stämma till eftertanke innehöll dagen glada skratt när Magnus Härenstam kåserade över hur det var att åldras. Sammantaget var det en omtumlande dag som jag tror att vi båda kommer att hämta mycket inspiration ur när vi funderar på hur äldreomsorgen ännu bättre ska kunna svara mot de behov som finns idag och kommer att växa fram kommande år.

På bilden delar Drottning Silvia ut Silviahemmets forsknings- och Utbildningsstipendium till Lennart Minthon vid neuropsykiatriska kliniken i Malmö, tillsammans med verksamhetschefen Wilhelmina Hoffman.

/Helena

Välkommen!

Välkommen till min blogg. Här skriver jag och mina kollegor om aktuella frågor samt berättar om stadens arbete för en bättre äldreomsorg och hur vi på bästa sätt kan få hela Stockholm att växa.

Inlägg görs av mig och mina kollegor. Du som läser inläggen får gärna komma med kommentarer, synpunkter och förslag. Vi önskar dock att vi alla håller en trevlig och saklig ton.

/ Joakim

Invigning av NBV & IKC:s nya lokal i Rinkeby

Förra veckan fick jag inviga en ny lokal för folkbildning i Rinkeby. Det är Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) som tillsammans med Islamiskt Kulturcenter (IKC) ska starta upp en verksamhet för de boende i Järvaområdet. De kommer dock även försöka att locka människor från andra delar av Stockholm att komma och delta i deras studiecirklar och föreläsningar.

Jag tycker det är väldigt viktigt att uppmuntra samarbeten likt det här. Det är genom att integrera olika grupper med varandra som vi kan bygga broar och skapa förståelse för varandra. Jag tror att det är viktigt, särskilt i en tid då Sverigedemokraterna försöker påvisa att människors olikheter är något hotfullt, att på olika sätt underlätta dialog och förbättra kunskap för att öka toleransen för människors olikheter. Inte minst vad gäller religion, etnicitet och andra centrala frågor. Trots allt är det alltid mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt.

Tillsammans med Mehmet Kaplan och representanter för NBV och IKC klipptes band och invigde därmed lokalen. Jag önskar NBV och IKC lycka till med sin verksamhet!

/Joakim