Författararkiv: carolinap

99 nya hyresrätter i Älvsjö

Igår vad jag med vid ett första spadtag för 99 nya hyresrätter i anslutning till Älvsjö centrum. Bakom de 99 nya bostäderna står Stockholms stads kommunala bostadsbolag Familjsbostäder. Det var en spännande upplevelse då jag även fick chansen att prova på att gräva med en stor grävmaskin. 

I ett växande Stockholm är det viktigt att vi bygger fler bostäder, och för att staden ska vara attraktiv för alla behövs det både hyresrätter och bostadsrätter.  Att bo nära naturen och med närhet till goda kommunikationer lockar många. Älvsjö är en naturlig knytpunkt när Stockholms stad ska förverkliga Söderortsvisionen, med bra kollektivtrafik och nära till natur. Byggandet är en del i utveckla Älvsjö centrum genom bättre serviceutbud, arbetsplatser och 2000 nya bostäder.

Tryggare hem genom spisvakt

Familjebostäder har varit först i Sverige med att installera brandsäkerhetsinnovationen spisvakt i ett trettiotal lägenheter i Bandhagen i södra Stockholm. Under gårdagens styrelsesammanträde med Familjebostäder fattade vi beslut om att spisvakter ska installeras i alla nyproducerade lägenheter som bolaget bygger framgent.

Familjebostäder arbetar långsiktigt och målmedvetet med att utveckla och förbättra det förebyggande brandskyddsarbetet. Vi prövar nya vägar, ny teknik och ny kunskap, som nu med en form av aktiv spisvakt som kan släcka en brand på spisen.

En av de vanligaste orsakerna till brand är att plattan glöms på. Med spisvakterna kan vi bidra till att minska antalet bränder i Stockholm. Jag ser fram emot att vi nu löpande bygger in spisvakter i samband med att vi bygger nya bostäder.

ABC gjorde ett bra inslag om spisvakterna som du kan se här, 3:52 in i sändningen:

http://svtplay.se/v/2260846/abc/7_12_19_15?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2261203/sb,p103287,1,f,-1

Familjebostäder har i samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen tagit fram ett nytt koncept för att ytterligare höja säkerhetsnivån – brandsäkert hem. I konceptet ingår automatisk övervakning av spisen, nätbrandvarnare (utan batteri), brandfilt, handbrandsläckare och information i brandskydd. Spisvakten är en prisbelönt finsk uppfinning som har prövats i Finland, men inte tidigare i Sverige. Spisvakten är en aktiv rökdetektor med integrerad brandsläckare som byggs in i köksfläkten. Vid brand vid spisen varnar fläkten och sedan sprutas släckningsvätska ut över spisen från en behållare med släckningsmedel. Fläkten, som är sammankopplad med spisen, är även försedd med barnlås som förhindrar att spisen sätts på av misstag.

Budgetdebatt inför 2011 – Jag eftersöker större fokus på ytterstadens utveckling

Under onsdagen inleddes årets budgetdebatt i Stockholm och för min del innebar det till en början ett stort fokus på ytterstaden och bostadsbolagen. Debatten kom i mångt och mycket att handla om de ombildningar som de kommunala bostadsbolagen genomfört. Jag tycker det är tråkigt att oppositionen lägger så pass stort fokus på ombildningarna och de, enligt dem själva, enbart negativa konsekvenserna dessa medfört, snarare än att lägga fokus på ytterstadens utveckling och dess potential. Faktum är att staden fått in närmare 20 miljarder i reavinster vilket nu kommer användas till att utveckla staden ytterligare.

Vi i alliansen har under de senaste åren arbetat med att ta fram och fattat beslut om en vision för Järva och en Söderort 2030. Vi har fastslagit målen. Nu handlar det om att stadens samtliga nämnder och styrelser ska arbeta åt samma håll. Detta för att bit för bit uppfylla visionsmålen.

Arbetet sker långsiktigt och inom ramen för ordinarie verksamhet. Omfattande investeringar, såväl tid som pengar, har genomförts och kommer fortsätta under en rad år framöver. Min uppgift handlar om att bidra till att alla arbetar åt samma håll och se till att arbetet fortlöper med full kraft.

När jag tillträdde som ytterstadsborgarråd bestämde jag mig för att tillbringa mer tid till att träffa stockholmarna som bor och verkar i ytterstaden än till att vara i stadshuset. Jag fick ganska snabbt upp ögonen för att min egen bild av huruvida människor trivdes i sitt område och vad människor upplevde som problem var starkt färgad av den ofta negativa mediala bilden av förorten och av de beskrivningar som många beslutsfattare och samhällsdebattörer bidrog till.

Jag vågar påstå att bildsättningen av ytterstaden i många fall är helt felaktig. Särskilt när man beskriver miljonprogrammens olika områden. De allra flesta stockholmarna trivs jättebra i sitt boende och i sitt eget bostadsområde. De allra flesta engagerar sig på ett eller annat sätt i sitt närområde och är stolta över sin stadsdel. Man känner inte igen sig i den svartmålande bildsättningen som florerar och som inte minst oppositionen arbetar med att förstärka ytterligare. Självfallet finns det saker som behöver och måste åtgärdas, men så ser det ut i hela Stockholm.

Exempelvis har Järvaområdet oerhört stor potential att blomstra än mer, men det behövs långsiktiga investeringar för att ta tillvara den kraft som ofta ligger i människors entreprenörskap. Vi investerar därför i lokaler för företagare, förbättrad infrastruktur, uppmuntrar lokala företagssamarbeten som hjälper till att utveckla ett område, satsar på att stadsdelar ska vara trygga och städade. Jag arbetar också för att fler företag, myndigheter och förvaltningar ska förlägga sina arbetsplatser i ytterstaden.

Stadens stora investeringar i ytterstaden bidrar också till ökat företagande och sysselsättning. Det faktum att vi nu energieffektiviserar och rustar 5000 lägenheter i Järva, i bred dialog med de boende, leder till att många byggarbetare och entreprenörer rör sig i området och stimulerar det lokala näringslivet i form av t ex restauranger. Vi låter också privata entreprenörer konkurrera om uppdrag inom den kommunala förvaltningen, vilket skapar nya möjligheter för företag.

Stockholm ska vara attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen spelar en central roll i arbetet med visionerna för Järva och Söderort. Vi formar utvecklingen i dialog med de verkliga experterna – d v s stockholmarna själva.

Då arbetet med att utveckla ytterstaden forsätter under mandatperioden ser jag fram emot att ytterstaden ska få en allt större roll i budgetdebatterna framöver.

På plats i rådssalen i Stadshuset

Run and vote – Kistaloppet

Nu närmar sig valrörelsen slutet. Men vi kampanjar givetvis in i det sista. =)

Idag kommer jag tillsammans med många entusiastiska människor att springa, så gott det går, Kistaloppet. Samtidigt som loppet visar upp hela Järvafältet från dess bästa sida sätter det fokus på en viktig fråga – den att fysiskt välmående och hälsa är intimt förknippat med god självkänsla och är ett verktyg för social utveckling. I anslutning till loppet erbjuder arrangörerna möjligheten att förtidsrösta under parollen ”Spring och rösta”.

”Upplev kvarteren längs miljonprogrammets höghus, Järvafältets fantastiska grönområden och IT-klustret som gjort Kista världsberömt som norra Europas Silicon Valley. Spring det tio kilometer långa Kistaloppet den 18:e september 2010. Välkommen till förorten.” På www.kistaloppet.se kan ni läsa mer.

Banan för Kistaloppet

Moderat politik för kvinnorna i Järva

Idag skriver jag tillsammans med min kollega socialborgarrådet Ulf Kristersson om vårt arbete för kvinnorna i Järvaområdet och vänsterpolitikens negativa konsekvenser för dem.

Alliansen har satsat stort på invandrarkvinnors deltagande i samhället och i arbetslivet samt på kampen mot hedersrelaterat våld- och förtryck.

Det är Alliansen som lägger om integrationspolitiken, från passiv bidragspolitik till aktiv arbetsmarknadspolitik, inte de rödgröna. Och det är Alliansen som betonar betydelsen av att både män och kvinnor deltar i samhällsinformation för nyanlända flyktingar för att alla ska få korrekt kunskap om de mänskliga fri- och rättigheterna samt vilka rättigheter och skyldigheter var och en har i Sverige.

Det arbtete som vi driver inom ramen för Järvalyftet riktar sig till såväl kvinnor som män, unga som gamla.

Läs gärna mer:

http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/15/det-r-snarare-v-nsterpolitik-som-missgynnar-j-rvakvinnor

(S) förvägrar ytterstadsborna möjligheten att välja boendeform

Idag skriver jag på DN Stockholmsdebatt om att det är trist att socialdemokraterna i Stockholm vill smutskasta ombildningsprocessen och hindra möjligheten för människor i ytterstaden att äga sin lägenhet, samt omöjliggöra den omfattande upprustningen av miljonprogrammen.

Läs gärna artikeln:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/s-forvagrar-ytterstadsborna-att-valja-boendeform-1.1170116

Tandemscykling med ytterstadstema

Tandemscykling

Har idag (lördag) cyklat runt och kampanjat i västerort med Ulla Hamilton. Från valstugan på Sergelstorg till Brommaplan och sedan vidare till Tensta Centrum. 

Tandemcykel är ju enastående. Den som sitter bak pratar hela tiden (jag) – och den som sitter fram ser till att trampa och styra. Perfekt. Många bra samtal med väljare i Bromma och Tensta blev det också.

Ulla och jag

Ulla och jag presenterade ett paket som gör det möjligt att parkera gratis i Tensta och Rinkeby. Det innehåller även löften om bättre skyltning som ökar tillgängligheten och tryggheten i Järva samt bättre cykelförbindelser och en vision för Järva friområde.

Vi har genomfört ett omfattande dialogarbete där 15 000 boende i området har inkommit med synpunkter. Något som har påtalats är att inte alla gator i Järvaområdet har en självklar adress i dag. Det är både osmidigt och försämrar tryggheten. Räddningstjänsten måste snabbt kunna ta sig till rätt adress och varutransporter och besökare ska inte behöva åka omvägar när de besöker området. Vi vill därför göra en inventering av skyltningen i stadsdelarna och åtgärda de brister som finns så att skyltningen blir enkel och korrekt. 

Järvaborna har även efterfrågat bättre möjligheter till parkering. I dagsläget kan man parkera gratis i så gott som hela Stockholm, men inte i Tensta och Rinkeby. Vi vill därför ta bort det generella parkeringsförbudet och möjligöra gratis parkering på gatan även i Tensta och Rinkeby. Vi vill ha samma villkor för hela staden. Dessutom vill vi avsätta 20 miljoner kronor för att bygga bättre gång- och cykelvägar. 

Vi presenterade också den nya visionen för utvecklingen av Järva friområde. Läs mer på följande länk:

http://moderaterna.net/2010/09/11/moderaternas-jarvapaket-for-tillganglighet-och-trygghet/

Bilder från arkitekttävlingen om ny begravningsplats

Idag fick vi äntligen presentera vinnaren i arkitekttävlingen om Järvafältets begravningsplats. I över tio år har politiker och tjänstemän funderat var och hur man ska få fram en ny plats. Nu följer planarbete och samråd med järvaborna. I fullmäktige sa vänsterpartiet att begravningsplatsen borde ligga på Bromma flygfält. Men det tyckte vi inte var en särskilt bra idé…

Det vinnande bidraget "öarna"

Den internationella arkitekttävlingen för en ny begravningsplats och ceremonilokal på Järvafältet är nu avslutad. Vinnarbidraget heter Öarna, ritad av arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och arkitekt Poul Ingemann genom Kristine Jensen, Line Krath, Anna Rämert och Poul Ingemann. Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd med ansvar för Stockholms stads kyrkogårdar, presenterade vinnaren tillsammans med juryns ordförande stadsarkitekt Per Kallstenius och förvaltningschef Mats Larsson. Prissumman är satt till 300 000 kronor.

Det vinnande bidraget finns på:

http://www.arkitekt.se/s59554