Trygga Tensta

I gårdagens DN gick det att läsa att Tensta är om otryggheten i stadsdelen, det baseras på en undersökning som presenterades av Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet med studien är att få en bättre bild av hur tryggheten ser ut i några av Sveriges socialt utsatta områden och den är genomförd i 15 stadsdelar som regeringen valt ut att ingå i satsningen URBAN15.

Studien visar på stora skillnader mellan stadsdelarna samt att Tensta och Rinkeby hamnar högt upp på gällande otrygghet i jämförelse med de andra stadsdelarna som ingår i undersökningen. Att människor som bor i dessa stadsdelar upplever en otrygghet är något som vi ska ta på allvar. Redan idag pågår ett omfattande arbete i syfte att förbättra tryggheten i dessa stadsdelar. Förutom att utveckla den fysiska miljön så har berörda aktörer nu en plattform för samarbete genom Järvaandan. Det har gett resultat, bland annat har den anmälda brottsligheten under julloven minskat med 43 % på fem år. Därutöver så genomför Stockholms stad en egen, stadsövergripande trygghetsmätning. I de trygghetsmätningar, som följs över tid, kan vi exempelvis se att andelen som är oroliga för att utsättas för brott har sjunkit i Tensta, något som är positivt. Att kunna utvecklingen över tid är också viktigt när man sätter bilder av verkligheten.

Även om undersökningar likt denna är viktiga för att belysa problem så måste det sättas i relation till annat. Det är lätt att måla ut exempelvis Tensta som ett otryggt område utan att exempelvis jämföra med innerstaden eller andra stadsdelar med en bättre bildsättning. I undersökningen jämförs stadsdelar från hela landet som valts ut av regeringen. Genom att göra en bredare jämförelse ges också möjlighet att få en mer nyanserad bild av verkligheten, detta är viktigt för att kunna möta utmaningarna på rätt sätt.

/Charlotte

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*