Med anledning av medias rapportering om trygghetsboendet Väduren

Media rapporterar idag om äldreboendet Väduren som för fyra år sedan omvandlades från servicehus till trygghetsboende. De uppgifter som framkommit, att ett ökat antal äldre har avlidit efter flyttbeskedet, är oroväckande. Det finns dock inga som helst belägg för att det är flyttbeskedet som har orsakat dessa dödsfall.

Äldre människor ska inte behöva flytta om det inte är absolut nödvändigt. Tyvärr kommer vi inte ifrån det faktum att renoveringar behöver göras och att efterfrågan på vissa bostäder ökar och minskar genom åren.

Det har skrivits mycket om trygghetsboenden den senaste tiden och huvudskälen till att Stockholms stad beslutade att lägga ned ett antal servicehus är följande:

Minskad efterfrågan på servicehus som boendeform. De flesta äldre vill idag bo kvar hemma så länge det är möjligt och hemtjänsten kan ofta hjälpa till med såväl vårdbehov som omsorg och service. När den dagen kommer då man inte klarar sig hemma finns vård- och omsorgsboende, som kan erbjuda vård dygnet runt. Servicehusen är inte lika eftertraktade som de en gång har varit och det finns ett hundratal lediga platser runt om i staden. Det är dock viktigt att servicehusen finns kvar så länge de äldre efterfrågar det och denna utveckling följer vi noggrant.

Krav från Arbetsmiljöverket. Förenklat är det så att om måtten i badrummen inte stämmer överens med Arbetsmiljöverkets krav, får inte servicehus fortsätta bedrivas. Däremot kan fastigheten omvandlas till trygghetsboende, då är det möjligt för hemtjänstpersonal att arbeta där, eftersom att man då anser att det är arbete i någons hem. För att inte äldre ska tvingas flytta har omvandlingar till trygghetsboenden varit en enklare utväg än att evakuera de äldre från sina lägenheter, bygga om badrummen och sedan efter en tid låta dem flytta tillbaka.

Renovering och upprustning av äldreboenden. De allra flesta servicehus är hårt slitna och behöver renoveras och rustas upp. Många servicehus har inte renoverats sedan de byggdes på 70–80-talet. Nu tar vi krafttag för att rusta upp och modernisera fastigheter där det planeras för äldreboenden. Om fastigheterna som omvandlats från servicehus till trygghetsboende har behövt renoveras erbjuds de boende alltid plats på ett annat servicehus eller möjlighet att bo kvar i trygghetsboendet med samma hyra efter avslutad renovering.

Som sagt, äldre människor ska inte behöva flytta om det absolut inte är nödvändigt och vi försöker undvika detta så långt det är möjligt. Men olika faktorer gör att vi ibland behöver fatta beslut om att evakuera boenden för äldre. När det sker ska det alltid göras på ett sätt som utgår ifrån vad som är bäst för varje individ. Dock har Alliansen i och med budgeten 2012 beslutat att utvärdera hela omvandlingsprocessen. 

/Joakim

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*