månadsarkiv: juli 2011

Unik satsning ger fler anställda inom demensvården

Idag finns en artikel på sidan tolv i Dagens nyheter där  Joakim Larsson intervjuas om Stockholms stads stora satsning på att öka bemanningen på demensboenden. I år har 283 avdelningar beviljats extrapengar och totalt är det 150 miljoner kronor som kommer att fördelas ut under de kommande tre åren. Mer info finns också i pressmeddelandet som du hittar här och även citeras i branschtidningen Ronden.

/Helena

Inspirerande äldreföretagande i Rinkeby

När man besöker hemtjänstföretag och boenden i Stockholms stad är det svårt att inte slås av hur olika de är, trots att de har i stort sett samma förutsättningar och ekonomiska villkor. Olikheterna är något att värna när det gäller inriktningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda äldreomsorg på många olika språk och med olika typer av specialistkompetens vid olika sjukdomar och behov.

Därutöver skiljer det sig inte sällan i kvalitet. Där behöver vi fördjupa oss i vad det är som gör en verksamhet bättre för att sprida de goda idéerna över hela staden. Kanske är det så att ett gott ledarskap med en tydlig idé om vilken verksamhet som ska bedrivas lättare förmedlar en ansvars- och kvalitetskänsla till sina medarbetare? Tydligt är i alla fall att vi behöver fler positiva krafter som Karima Tice i äldreomsorgen. Att Karima är från Rinkeby och aktiv i Järva kan förhoppningsvis vara en inspiration för andra företagare i området.

/Helena

Angående hyresgästföreningens medverkan i boendedialogen i Söderort

Idag visade Rapportplay ett inslag om att Hyresgästföreningen som aktör lämnar boendedialogen i Söderort. Anledningen till att HGF nu väljer att lämna dialogen är att de anser att dialogerna på den södra sidan inte gett några resultat samt att inga vidare medel avsatts från de kommunala bostadsbolagen i syfte att tillmötesgå hyresgästernas synpunkter och krav.
Min uppfattning är dock en annan. Under boendedialogerna i Söderort har närmare 10 000 boende deltagit och tyckt till om sin stadsdel och nu i återkopplingsdialogerna även tyckt till om de åtgärder som genomförts. Responsen har varit stor och mestadels positiv, vilket återspeglas i de frågeställningar som besökarna besvarat. Resultatet av boendedialogerna i Söderort visar att 90 % av besökarna i Farsta strand ansåg att de bostadsbolagen lyssnade på de boende och deras synpunkter, motsvarande siffra i Rågsved var 70 % . Att engagemanget varit stort visade sig också i frågan om besökarna kunde exemplifiera någon åtgärd som genomförts till följd av boendedialogen. Mellan 75-85 % av de boende i respektive stadsdel kunde exemplifiera någon åtgärd. Det tycker jag visar på det engagemang som finns men även att de boende upplever dialogen som meningsfull och att de har fått en förbättrad boendemiljö. Det kan inte hyresgästföreningen blunda för.

Boendedialogen omfattas dessutom av fler än de som är hyresgäster i kommunala bostadsbolagen och synpunkterna som inkommit har ofta handlat om sådan som staden kan åtgärda inom ramen för stadens olika verksamheter. Att HGF väljer att hoppa av för att renoveringarna av fastigheterna redan kommit igång kan dessutom te sig lite märkligt.

Till hösten kommer boendedialogen besöka Skärholmen och Fagersjö. Stockholms stad och bostadsbolagen kommer givetvis vara på plats oavsett om hyresgästföreningen är med eller inte. Vår förhoppning är naturligtvis att hyresgästföreningen ska ändra ståndpunkt och se hur mycket boendedialogerna faktiskt ger de boende.

/ Joakim

Invigning av 63 nya studentlägenheter vid Telefonplan

I dag invigde Joakim 63 studentbostäder i närheten av Telefonplan. Järntorget Fastigheter har byggt lägenheterna och de var tydliga med att ambitionen är att bygga fler och att vara med och bidra på bostadsmarknaden. Det bjöds på fint väder, god uppslutning och det var riktigt fina studentlägenheter.

Vi ser att många vill studera i Stockholm och det är någonting positivt. Men med detta kommer också en efterfrågan på bostäder som vi måste lösa. Stadshusalliansen presenterade, tillsammans med SSCO, för ett drygt år sedan ett studentbostadspaket omfattande 4100 lägenheter för de kommande 5 åren. Ett mål som vi kommer att nå. 1 400 av dessa är redan i gång och det är viktigt att byggnationen fortsätter. Järntorget Fastigheters tillskott på 63 studentlägenheter är en liten, men viktig pusselbit. Utöver att bygga nytt är det också viktigt att se över befintligt bestånd och se vart det går att omvandla och omfördela. En central samverkan när det gäller förmedlingen av bostäder är också en viktig del.

/Hannes

Svenska bostäder och Skanska bygger passivhus i Blackeberg

Skanska påbörjar nu, tillsammans med Svenska Bostäder, byggandet av tre stycken niovåningars passivhus i Blackeberg i Bromma. Totalt byggs 70 nya lägenheter som är inflyttningsklara hösten 2012. Husen blir välisolerade, får fönster med minimalt värmeläckage och ett fläktsystem som återvinner värmen i frånluften. Till stor del kommer husen att värmas av de boendes kroppsvärme tillsammans med den värme hushållsmaskiner och andra elektriska apparater avger.

För oss är det viktigt att stadens bostadsbolag ligger i framkant när det gäller att bygga varierande och med ny teknik. Det är också viktigt att vi kan erbjuda våra hyresgäster bra boende som dessutom är miljöanpassade och lever upp till de höga ambitioner som Stockholms stad har när det gäller att arbeta för en bättre miljö.

/ Charlotte