Fler parkeringsplatser i Tensta och Rinkeby

Äntligen kan boende och besökare i Tensta och Rinkeby parkera som alla andra i Stockholm. Tidigare var det parkeringsförbud dygnet runt alla dagar förutom på anvisade avgiftsbelagda platser. Jag tyckte att detta rimmade illa eftersom man under vardagar efter klockan 17:00 kan parkera gratis i stora delar av Stockholm. I Rinkeby och Tensta var man tvungen att betala för sin parkering även en söndag eftermiddag. Flera boende i Järvaområdet tog upp detta med mig under Järvadialogens inledning.

I årets budget beslutade vi därför att det måste bli lättare att hitta en parkering i Tensta och Rinkeby. Trafik- och renhållningsnämnden fick i uppdrag att ta bort det generella parkeringsförbudet och möjligöra gratis parkering på gatan även i Tensta och Rinkeby. Jag tycker att det är rimligt att samma villkor gäller i hela ytterstaden.

Vi moderater vill utveckla en kvartersstruktur i hela staden som bidrar till mer liv och rörelse i stadsdelarna. Det gör vi genom att bygga fler små butikslokaler för butiksnäring, restauranger och caféer längs huvudstråken, med plats för såväl bilparkering som fotgängare. På liknande sätt kan man ”bygga bort” barriärer mellan stadsdelar och göra hela staden mer levande. Utvecklingen har påbörjats och sker långsiktigt. Parkeringsplatserna i Rinkeby och Tensta är en liten del i detta men ack så viktig om vi vill mena allvar med att hela Stockholm ska vara attraktivt.

/Joakim

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*