Ombildningarna fortsätter i ytterstaden

Igår eftermiddag beslutade koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB att anta nya direktiv för ombildningar inom allmännyttan. De nya direktiven går i korthet ut på att det ombildningsstopp som funnits för innerstaden och delar av närförort sedan 2008 vidgas till att omfatta hela närförort från och med den 1 juli 2011. Däremot kvarstår möjligheten att ombilda i ytterstaden.

Som jag sagt så många gånger förut så är det viktigt att vi har en bra balans mellan olika boendeformer i alla stadsdelar. I ytterstaden är hyresrätten på många håll fortfarande dominerar. Det är därför positivt för stadens ytterstadsområden att vi tillåter friköp i de områdena för att få ett mer varierat utbud av boendeformer.

Blandade boendeformer är ett bra sätt att skapa möten mellan människor med olika bakgrund, i olika skeden i livet som har olika önskemål och därmed ställer olika krav på sitt boende. Ombildningarna är en viktig del i vårt integrationsarbete varför jag tycker det är viktigt att vi fortsätter det påbörjade arbetet i våra ytterstadsområden.

Det viktigaste av allt är dock att det är hyresgästerna själva som får avgöra om de vill eller inte. Det är hyresgästerna som har makten att avgöra hur det blir i den fastighet de bor i.

/ Joakim

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*