månadsarkiv: januari 2011

Fler parkeringsplatser i Tensta och Rinkeby

Äntligen kan boende och besökare i Tensta och Rinkeby parkera som alla andra i Stockholm. Tidigare var det parkeringsförbud dygnet runt alla dagar förutom på anvisade avgiftsbelagda platser. Jag tyckte att detta rimmade illa eftersom man under vardagar efter klockan 17:00 kan parkera gratis i stora delar av Stockholm. I Rinkeby och Tensta var man tvungen att betala för sin parkering även en söndag eftermiddag. Flera boende i Järvaområdet tog upp detta med mig under Järvadialogens inledning.

I årets budget beslutade vi därför att det måste bli lättare att hitta en parkering i Tensta och Rinkeby. Trafik- och renhållningsnämnden fick i uppdrag att ta bort det generella parkeringsförbudet och möjligöra gratis parkering på gatan även i Tensta och Rinkeby. Jag tycker att det är rimligt att samma villkor gäller i hela ytterstaden.

Vi moderater vill utveckla en kvartersstruktur i hela staden som bidrar till mer liv och rörelse i stadsdelarna. Det gör vi genom att bygga fler små butikslokaler för butiksnäring, restauranger och caféer längs huvudstråken, med plats för såväl bilparkering som fotgängare. På liknande sätt kan man ”bygga bort” barriärer mellan stadsdelar och göra hela staden mer levande. Utvecklingen har påbörjats och sker långsiktigt. Parkeringsplatserna i Rinkeby och Tensta är en liten del i detta men ack så viktig om vi vill mena allvar med att hela Stockholm ska vara attraktivt.

/Joakim

Ombildningarna fortsätter i ytterstaden

Igår eftermiddag beslutade koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB att anta nya direktiv för ombildningar inom allmännyttan. De nya direktiven går i korthet ut på att det ombildningsstopp som funnits för innerstaden och delar av närförort sedan 2008 vidgas till att omfatta hela närförort från och med den 1 juli 2011. Däremot kvarstår möjligheten att ombilda i ytterstaden.

Som jag sagt så många gånger förut så är det viktigt att vi har en bra balans mellan olika boendeformer i alla stadsdelar. I ytterstaden är hyresrätten på många håll fortfarande dominerar. Det är därför positivt för stadens ytterstadsområden att vi tillåter friköp i de områdena för att få ett mer varierat utbud av boendeformer.

Blandade boendeformer är ett bra sätt att skapa möten mellan människor med olika bakgrund, i olika skeden i livet som har olika önskemål och därmed ställer olika krav på sitt boende. Ombildningarna är en viktig del i vårt integrationsarbete varför jag tycker det är viktigt att vi fortsätter det påbörjade arbetet i våra ytterstadsområden.

Det viktigaste av allt är dock att det är hyresgästerna själva som får avgöra om de vill eller inte. Det är hyresgästerna som har makten att avgöra hur det blir i den fastighet de bor i.

/ Joakim

Nytt profilboende för döva i Hökarängen

I dag har jag invigt äldreboendet Söndagsgården i Hökarängen. En särskild avdelning är inriktad på omsorg om äldre som är döva. Det är ett verkligt bra initiativ. För den som flyttar in innebär det dels en miljö som är anpassad efter de särskilda behoven man har med en personal som är teckenspråkskunning. Ett särskilt larmsystem gör att en lampa blinkar i taket när någon ringer på dörren eller om brandvarnaren går igång. Brandvarnaren är även kopplad till en dosa som vibrerar att ha intill sig när man inte är så uppmärksam på vad som sker i taket.

Bandklippning på Söndagsgården

Att kunna göra sig förstådd och uttrycka sina behov är absolut grundläggande för att man som boende ska kunna känna sig trygg och behålla sin integritet. Det är också en förutsättning för att personalen ska kunna tillhandahålla den vård och omsorg som behövs i varje enskilt fall.

På Söndagsgården bor även personer med demenssjukdomar. För att de ska känna sig trygga och hitta till soffhörnan är det bra med klara färger som syns. Jag passade på att provsitta en knalligt röd fåtölj och ögna igenom handlingar inför kommande möten.

/ Joakim

Rekordlugn julledighet i Järva

Till min stora glädje har jag kunnat konstatera att julledigheten varit väldigt lugn i hela Järvaområdet. Antalet anmälda brott minskade med 15 procent jämfört med förra årets julledighet och sedan 2006-2007 då vi på allvar började kraftsamla runt loven har antalet anmälda brott minskat med hela 43%.

Det som är roligt är det faktum att det finns så många människor och frivilliga som både vill och faktiskt engagerar sig i Järva. Jag tycker att det viktigaste arbetet är att hitta samarbetsformer mellan olika personer och människor så att vi kan skapa en dialog och bygga broar.

De satsningar som gjort runt Järvafältet senaste åren bygger på ett samarbete mellan polisen, brandförsvaret, stadsdelsförvaltningarna, fastighetsägare, föreningar och andra engagerade och goda krafter som finns i området. Genom samordning och mer samarbete har tryggheten ökat och arbetssättet blir en förebild för andra stadsdelar runt om i Sverige och Stockholm.

Jag tycker det är väldigt viktigt att det här arbetet kan fortsätta utvecklas så att allt fler engagerar sig. Tillsammans med bland annat Trafikkontoret och bostadsbolagen pågår nu arbetet med att förbättra tryggheten ytterligare, vilket efterfrågas av många i det omfattande dialogarbete som genomförts de senare åren. Resultatet av det arbetet kan vi redan se nu se då Svenska Bostäder i Järva nu ,er har de bland de lägsta omflyttningstalen i hela Stockholm samtidigt som trygghetsindex ökar till följd av insatserna.

Spadtag för nya, energieffektiva bostäder i Fagersjö

I tisdags var jag och tog det första spadtaget för 46 nya hyreslägenheter med rekordlåg energiförbrukning i Fagersjö. Bakom projektet står företaget ByggVesta som idag vuxit och blivit ett väletablerat byggföretag i såväl Stockholm som andra svenska städer. Deras fokus på egenvärmehus är också roligt i en tid då såväl de kommunala som de privata företagen kraftsamlar för att energieffektivisera.

Utrustat med ett par ordentliga kängor begav jag mig så ut i leran där ja både fick mäta ut ett av de tre husen samt gräva ner en kapsel fylld med mynt, dagens tidning samt ritningarna till husen. Tydligen en tysk tradition som vi får hoppas att någon hittar förr eller senare och att den då kommer väl till pass.

I takt med att Stockholm växer så behöver vi bibehålla en hög byggtakt och då blir det ganska naturligt att staden växer framför allt i de yttre delarna. För att klara den stora efterfrågan som finns på bostäder idag så är det viktigt att de privata aktörerna är med och bidrar till den bostadsförsörjningen och inte minst ligger i framkant vad gäller energieffektiviseringar. Här tycker jag att det är roligt med aktörer föregår med gott exempel när de bygger med en energiförbrukning om endast 25 kWh/m och år. Jag hoppas att det här och liknande byggprojekt av andra byggherrar ska inspirera fler att våga satsa på energieffektiva och moderna bygglösningar i ytterstadens olika delar.

Man bör dock i första hand bygga bostadsrätter i de områden där hyresrätten dominerar så att människor med olika önskemål kan bo på samma ställe. Likväl är det angeläget att det byggs hyresrätter det behövs för mångfald.